V této části se objevují chystané i proběhnuvší akce/besedy s Marií Vilánkovou...

 

Více informací najdete na linku zde


 

Má beseda v Hodoníně byla součástí akce týdne zdraví, který v tomto milém městě probíhal. Velmi mě potěšilo, kolik příznivců informační medicíny na besedu dorazilo! Dělá mi neskutečnou radost, když vidím, kolik z vás už vzalo zdraví do vlastních rukou a začalo k němu přistupovat aktivně.

Děkuji také moc Saše Stuškové, naší bývalé kolegyni, že mě do Hodonína pozvala a mohla jsem zde hostům předat své myšlenky.  

Jedna z největších akcí poslední doby se odehrála v Olomouci. Díky naší skvělé poradkyni a lektorce Evě Dvořákové na mě do velkého sálu olomouckého BEA centra dorazilo 150 posluchačů. I přes tento velký počet se nám spolu podařilo vytvořit komorní atmosféru a celá akce byla nesmírně příjemná. Nejdojemnější pro mě byl okamžik, kdy se Eva zeptala, kdo má nějakou zkušenost s přípravky Joalis a viděla jsem, kolik rukou (většina!!!) vyletělo vzhůru.... 
Evě Dvořákové a jejímu týmu nesmírně děkuji za pozvání i za skvělou organizaci celé akce.  

První poprázdninová akce mě zavezla do pohádkového města Jičín, což je z mého šumavského bydliště pěkný kousek cesty. V prostorách zdejší knihovny Václava Čtvrtka jsem povídala o informační medicíně pro několik desítek posluchačů. Došlo i na dotazy a celkově se přednáška přenesla do příjemného besedního módu, kdy jsem nepovídala jen já. 

Děkuji panu Chytrému a Inomentors za uspořádání této hezké akce. 

Příjemné místo, vesnička Prlov a ještě zajímavější prostor Stodola u Rohlíků. Protože má tato Stodola přívlastek "Alternativní místo pro kulturu všeho druhu" rozhodla jsem se svou besedu doplnit i malou hudební vsuvkou a zahrála jsem posluchačům na dudy a zazpívala. 
Děkuji za pozvání, přednášelo se mi u vás moc hezky a přeji rodině i Stodole spoustu zajímavých a inspirativních hostů z mnoha oblastí. 

Krásné fotky nám poskytl pan Jan Rohlík (www.rohlikprodukce.cz), velice za ně děkujeme. 

Velmi příjemná akce v rodišti známého léčitele pátera Františka Ferdy probíhala v milém komorním prostředí s lahodnou kávou z bezobalového obchůdku a s vodou z nedalekého pramene "kloubovka", kterým léčil už i páter František. 
Moc děkuji za pozvání našemu poradci Františkovi Valentovi a těším se na další setkání v tomto krásném kraji. 

Poradna