Fyzická únava a hustá krev

Za únavou nestojí obvykle jediná příčina, ale souběh různých událostí a faktorů. Přesto můžeme skrze určité indicie vysledovat, kde má naše únava původ.

Únava má mnoho příčin

Podobně jako u stresu nemusí být únava nutně negativní. To, že se objeví, spíše znamená, že jsme na své cestě možná trochu zabloudili.

Únava zatěžuje organismus

Unavený se někdy cítí každý. Je to jeden z přirozených způsobů, jak s námi naše tělo a psychika komunikují.

Viry a psychika

Máme za sebou dva roky s koronavirem. Přinesl hluboké změny ve společnosti.

Jako nefrotoxické sloučeniny jsou označovány látky, které jsou pro ledviny toxické a poškozují je. Na co zaměřit pozornost?

Poradna