Má beseda v Hodoníně byla součástí akce týdne zdraví, který v tomto milém městě probíhal. Velmi mě potěšilo, kolik příznivců informační medicíny na besedu dorazilo! Dělá mi neskutečnou radost, když vidím, kolik z vás už vzalo zdraví do vlastních rukou a začalo k němu přistupovat aktivně.

Děkuji také moc Saše Stuškové, naší bývalé kolegyni, že mě do Hodonína pozvala a mohla jsem zde hostům předat své myšlenky.  

Galerie

Poradna