Vážení a milí příznivci Informační medicíny,

děkujeme Vám za Vaši přízeň a za naději, že naše konání má smysl a že se nám daří nejenom pomáhat lidem v oblasti zdraví, ale i nabízet jiné pohledy na dnešní složitý svět. Všem nám je blízká Informační medicína, patřící do oblasti komplementární medicíny, která vnímá lidskou bytost v celistvosti a nade vše si považuje svobodné vůle člověka. Pokud lidská duše nemá svobodu, nemůže se uzdravit a žít šťastný, naplněný život. Ke svobodě patří i zodpovědnost za sebe, za své děti, za rodinu, okolní svět. Zároveň je důležitou součástí svobody právo dělat chybná, nelogická rozhodnutí, řídit se svým srdcem. Bez svobody a respektu se lidská bytost ani společnost nemůže rozvíjet a jít cestou světla, lásky a radosti. Nenechme si svobodu vzít.

Z celého srdce Vám děkujeme za Vaši podporu, spolupráci a šíření myšlenek Informační medicíny, vedení k zodpovědnosti ke svému tělu, zdraví, svému okolí a celé zemi. Naše propojení skrze naše srdce je cennou podporou v této náročné době. 

Srdečně

Marie Vilánková

Poradna