Astrologická předpovědď na leden 2023

Protože informace k nám přichází z různých zdrojů, požádala jsem astroložku Hannu Lapacho, aby shrnula, co nás dle hvězd čeká v lednu 2023. 

Silvestrovskou nocí se přehoupeme z roku Jupitera, který nám otevíral obzory a dával nové příležitosti, do roku Marse, který nás bude učit, že z bodu A do bodu B se dostaneme jedině svou vůlí a vlastním přičiněním. Není potřeba usilovat, ale vědomě se koncentrovat na bod, do kterého se chceme posunout, protože na počátku každého tvoření je myšlenka, která razí cestu. Z nabízených možností si sami vybíráme a rozhodujeme se, kterou cestou půjdeme a svými kroky ji uskutečňujeme.

Mars, pod jehož vládou je celý rok 2023, se 12. ledna v Blížencích otočí do přímého směru a promění náš úhel pohledu. Pokud jsme si při retrográdním pohybu (od 30. října) vyjasnili, co je pro nás důležité, které informace a blízcí lidé jsou pro naši budoucnost rozhodující, víme, kterým směrem se vydat. Ten určuje stupeň vědomí a poznání, myšlenkové pochody a informace, které máme. Když víme, co chceme, zacílenou myšlenkou, která vede naše kroky, se k němu postupně posouváme.

Rok 2023 začíná s Lunou v Býku, která nám ukazuje, jak si můžeme život užívat, když nikam nespěcháme a svůj prostor a vše, s čím se potkáváme, si vychutnáváme. Jsme-li v klidu s tím, co máme a užíváme si vlastní zdroje a krásu, která nás obklopuje, jsme přítomní (při tom), zabydlení ve svém bytí, spokojení a nikam nespěcháme. Zkusme jen tak být, uvolnit se a zažít pocit volnosti.

Venuše, která je vládnoucí planetou Býka, se 1. ledna 2023 v 6:24 spojí s Plutem v Kozorohu a 2. ledna vytvoří opozici s Černou Lunou v Raku, což může hned na začátku roku zamíchat našimi vztahy a předznamenat obrat v lásce, tvořivosti a vnímání krásy. Pokud to přeženeme se Silvestrovskou nocí a pod vlivem alkoholu si popleteme postele, partnery anebo řekneme to, co bychom za normálních okolností neřekli, může dojít k radikálnímu obratu v našich vztazích. Silné emoce jako žárlivost, závist, nenávist a hněv povedou k rozpadu vztahu anebo zažijeme kouzlo lásky, která se s důvěrou upevní a intimitou prohloubí. Záleží na naší poctivosti a upřímnosti, se kterou jsme do vztahu vstoupili.

Při úplňku v Raku 7. ledna 2023 v 00:07, který začne 5. ledna v 15:15 a potrvá do 8. ledna 3:40, procítíme emoce, které nás drží v minulosti a brání v posunu a budoucímu naplnění. Vše, co si neseme z původní rodiny, se zviditelňuje v našich vztazích a rodině, kterou zakládáme. Když převezmeme zodpovědnost za svůj život do svých rukou a opravdu dospějeme, „přerosteme“ své rodiče. Pak je dokážeme pochopit a odpustit jim. Vytvořme pro své vnitřní dítě bezpečný prostor, vyživme ho láskou a péčí, které se mu v dětství nedostalo. Když navážeme spojení se svým vnitřním dítětem a necháme jej v sobě zakořenit, budeme úspěšní. Podobně jako stromy, když mají silné kořeny, mají v korunách bohaté plody.

Velkou lednovou událostí je 8. ledna přesun Černé Luny do znamení Lva. Po dobu devíti měsíců se bude zviditelňovat, kde je naše osobnost v nerovnováze, zda se podceňujeme, nevěříme si a máme nízké sebevědomí anebo se přeceňujeme, naše ego je nabubřelé, jsme nejlepší na světě, všechno víme a známe, jen druzí jsou hloupí. Ukáže se, jaký vztah jsme měli s tatínkem, zda nás podporoval, ukazoval nám světlo, nechal nás přirozeně zářit anebo nás shazoval, ponižoval a ukazoval na naši temnotu a slabá místa či v našem životě úplně chyběl. Známe-li svoje silné stránky a přijímáme své slabiny, jsme v rovnováze, jsme sami sebou a vidíme svoji jedinečnost. Jsme-li přirozenou autoritou, naše světlo jasně září, známe své hranice a místo ve společnosti.

20. ledna v 9:30 vstoupí Slunce do znamení Vodnáře a hned za ním 21. ledna v 19:59 Luna. Společně se setkají ve 21:53, kdy nastane novoluní ve Vodnáři, které potrvá do 23. ledna 18:36. Když zklidníme svoji mysl, uslyšíme a uvidíme to, co naše omezená mysl bojkotuje, protože to nedokáže logicky pochopit. Vesmír je mentální a všechny informace jsou kolem nás. Když otevřeme svoji mysl, vše, co potřebujeme vědět a znát, k nám přijde. Nemá cenu se zdržovat vysvětlováním, je lepší zažít to v praxi. Vzorový příklad je názornou ukázkou, co vše je možné. Každý má právo volby a může se rozhodnout, co zkusí, aby došlo k proměně jeho života a nalezení své jedinečnosti.

22. ledna se otočí do přímého směru Uran v Býku, který byl retrográdní od 24. srpna 2022, kdy jsme zpracovávali a zažívali rozjeté změny. Uvědomme si revoluci, která přichází v oblasti zdrojů a posun v oblasti vlastnictví, ekonomické zvraty, které jsou s hromaděním hmoty spojené a dopady na ekologii. Náš život je závislý na přírodě a jejích zdrojích. Když pro peníze a blahobyt ničíme přírodu a čerpáme zdroje rychleji, nežli se stačí regenerovat, chřadneme spolu s ní. Příroda je přirozená lékárna, odkud získáváme energii. Volně nám dává energii ve formě fyzické potravy, zklidňuje nás ve své náruči a dýcháním na zdravém vzduchu se dechem, jež je život, propojujeme s energií duchovního světa. Jsme součástí přírody, bez ní nepřežijeme, ale ona bez nás přežije. Současnou krizí se probouzíme k uvědomění, které přináší revoluci. Otevírají se nové možnosti využívání volné energie, o které psal již Nikola Tesla, ve své době nedoceněný revolucionář, který měl Uran v Býku.

Poradna