V únoru nořme a rozpouštějme vše, čeho se držíme, stahuje nás, plácáme se v tom a brání nám v plynutí.

Odpoutejme se od minulosti a nechme odejít vše, co již proběhlo, abychom byli přepraveni na zrod nového cyklu, až Slunce vejde v březnu do znamení Berana.

V druhém měsíci roku Marse půjdou po dlouhé době všechny planety přímo. Nic nás nebude brzdit, proto se můžeme rychleji posunout ve vývoji. Při úplňku ve Lvu 5. února v 19:28, který začne 4. února v 9:49 a skončí 6. února ve 22:14, si uvědomme ego, které nám brání přiblížit se k druhým a dělá nás chladnými. Chceme-li si užívat všechna pozlátka, která se nám líbí a přitahují nás, jsme zaměření na sebe, hromadíme, až ztrácíme soudnost a zapomínáme na druhé. Hromada zvyšuje naši důležitost, to nám dělá dobře a ego roste. Hromaděním si budujeme zlatou klec, která nás odděluje od života a druhých. Jsme-li v kleci, i když je zlatá, je to stále klec. Jsme-li zavření, nemůžeme volně dýchat, nežijeme, ale přežíváme. Chceme-li objevit opravdový život, nemůžeme zůstat v Potěmkinově vesnici. Všude žijí lidé, kteří chtějí žít v lidských podmínkách a lidské zacházení vytváří lidství. Osvoboďme se od toho, co nám brání ve vývoji anebo nám nevyhovuje. Když opustíme bezpečnou zónu, své jistoty a komfort, ve kterém jsme uvízli, posuneme se na novou úroveň.

16. února se Slunce spojí se Saturnem ve Vodnáři, kdy je na nás kladen důraz, abychom ke svobodě přistupovali zodpovědně. Pokud máme strach, požadujeme kontroly a omezení, které nás svazují, a přicházíme o svobodu. Potřeba kontrol vytváří vůdce a autority, kterým roste moc a mají-li strach z její ztráty, šíří strach, aby o ni nepřišli. Kdo se nechá zastrašit, odevzdává svoji moc do rukou druhých a dostává se podobně jako dítě do pocitu bezmoci. Uvědomme si své strachy, které jsou přirozené, ale převezměme za sebe zodpovědnost. Jedinou moc, kterou máme, je moc, schopnost se rozhodnout, jak naložíme se svým životem a možnost nastavit si své hranice. Sami rozhodujeme, co si necháme líbit, koho a kam necháme druhé vstoupit a kdy je potřeba se ozvat. Buďme svým vlastním vůdcem, nenechme se svázat omezeními a osvoboďme se od strachů. Svoboda není automatická. Svojí nezodpovědností a lehkovážností o ni můžeme snadno přijít, ale můžeme se přičinit o její získání.

18. února ve 23:35 vstoupí Slunce do posledního znamení Ryb, které jsou časem dokončení, ukončení jednoho ročního cyklu a příprav na nový start. Šetřeme svojí energií, abychom se nerozpustili a odpouštějme, abychom se vydali na nový roční cyklus bez zátěže minulosti. Obzvláště se ztišme při novoluní v Rybách, které nastane 20. února v 5:56, jež vyvrcholí v 8:05 a potrvá do 22. února 6:14. Meditujme a propojujme se s Vesmírem a přírodou. Jsme součástí celku a jsme-li v souladu s Vesmírem, slyšíme, jak k nám promlouvá přes symboly a intuici. Vede nás, aby skrze nás bylo tvořeno božství. Důvěřujme své intuici a následujme svůj vnitřní hlas, který je zpočátku, než v něj získáme důvěru, velmi tichý. Rozpouštějme své citové bloky a sněním o své budoucnosti rozšiřujme svou mysl. Když své sny procítíme, jako bychom je již žili, budou se realizovat. Připravme se vnitřně na novou pouť, na cestu, o které sníme. Důvěřujme, že je o nás postaráno a vše je tak, jak má být. S láskou a pokorou děkujme za „obyčejné“ každodenní dary, které dostáváme a možnost prožívat život na Zemi.

Poradna