Horoskop na březen 2023

Březen je nejvýznamnějším měsícem celého roku 2023, protože proběhnou dvě velké události.

Přísný učitel Saturn se během úplňku přesune na dva roky do znamení Ryb a mocné Pluto při novoluní nastartuje svoji téměř dvacetiletou pouť znamením Vodnáře. Zároveň je březen druhým a posledním měsícem roku, kdy půjdou všechny planety přímo.

7. 3. 2023 ve 13:40 nastane úplněk v Panně, který začne 6. 3. ve 4:39 a potrvá do 8. 3. 15:44, pří kterém bude Mars v Blížencích v neharmonickém aspektu na Slunce a Lunu. Mír, klid a smír se netvoří bojem a negativním smýšlením, ale vnitřní silou, moudrostí a pozitivním přístupem. Jsme-li vnitřně silní, důvěřujeme sami sobě, nenecháme se zastrašit a jsme schopni čelit náročným situacím. Na našem postoji, který v každé situaci zaujímáme, záleží. S něčím prostě nepohneme, a když přestaneme usilovat a vymýšlet, co se vymyslet nedá, ustane boj, dojde ke zklidnění, smíření a opuštění.

Přestupem Saturna do Ryb během úplňku se až do května 2025 budeme učit, že Vesmír nás ochraňuje, ale lpěním, strachy, nedůvěrou a netrpělivostí si způsobujeme utrpení. Není potřeba trpět ani se obětovat. Pravá láska nemá nic společného se sebeobětováním. Sami si nastavujeme hranice a rozhodujeme, co si necháme líbit, koho a kam necháme vstoupit a kdy je potřeba se ozvat. Máme-li se rádi, propouštíme ze svého života to, co nás vysiluje a ničí, abychom se nevyčerpali. Oddáme-li se životu, budeme unášeni proudem tam, kde máme být a vše, co potřebujeme, k nám přijde. Když něco odchází, vždy něco nového přichází. Odejde jen to, co nám nepatří a to, co je skutečně naše, o to nemůžeme přijít. Zkušenosti každého z nás se propisují do kolektivního vědomí. Jedeme v tom společně. Jeden druhému jsme zrcadlem a vzájemně se učíme růst. Důvěřujme Vesmíru, že je o nás postaráno.

Přestupem Slunce do znamení Berana 20. 3. 2023 ve 22:25 bude skutečně odstartován nový rok, protože Beran je prvním astrologickým znamením. Je to počátek zrození, kdy se příroda probouzí a dává svým impulsem svět do pohybu. V tomto znamení vládne Mars, který je vládcem celého roku 2023, proto se každý dle postavení svého Marse v nativním horoskopu dáme do pohybu. Na každém z nás záleží, jak své zrození prožijeme. Můžeme život přijímat a žít anebo s ním bojovat, ničit jej a s ním vše živé.

Den po vstupu Slunce do znamení Berana se k němu přidá Luna a nastane novoluní v Beranu (21. 3. 2023 v 18:22), které je startovním výstřelem a začátkem vykročení do života. Každý jsme tu sám za sebe a na každém z nás záleží, jaké hodnoty ctíme a jak se chováme. Můžeme zasévat dobro a rozsévat lásku anebo soutěživostí s použitím nekalých praktik šířit zlo. Svými charakterovými vlastnostmi, odvahou, vůlí a odpovědností budujeme svět kolem nás.

Během novoluní, které potrvá do 23. 3. 19:42, přestoupí Pluto z Kozoroha do znamení Vodnáře, ve kterém od března 2020 pobýval přísný Saturn a učil nás, že svoboda není automatická a svými strachy, nezodpovědností a lehkovážností o ni můžeme snadno přijít. Pluto, které 23.3. vstoupí do Vodnáře, i když se ještě při retrográdním pohybu vrátí do Kozoroha, prověří, jak hluboce jsme si téměř tříletou lekci Saturna vzali k srdci.

Pokud máme strach a požadujeme kontroly a omezení, které nás svazují, přicházíme o svobodu. Potřeba kontrol vytváří vůdce a autority, kterým roste moc a mají-li strach z její ztráty, šíří strach, aby o ni nepřišli. Když se necháme zastrašit a odevzdáme svoji moc do rukou druhých, přijdeme o svobodu. Až do roku 2043, kdy bude Pluto ve Vodnáři, bude odkrýváno, jak hluboko jsou naše strachy zakořeněné, zda se bojíme převzít zodpovědnost za svůj život a zastrašováním bude veden boj o moc. Budou nám podsouvány lživé informace, aby naše vědomí zůstalo zatemněné a s pomocí technologií a umělé inteligence budeme kontrolováni a omezováni. Technologie by nám měly sloužit a ne nás ovládat. Udělají za nás velkou práci, ale neměli bychom se stát jejich oběťmi. Zní-li jejich příkaz jasně, obyčejný člověk se s nimi nedomluví. Vše má své hranice, které je potřeba hlídat, abychom se nepřipravili o svobodu. Každý si musíme uvědomit, zda to, co tvoříme, děláme pro lidi anebo proti nim. Mějme na paměti rčení: „S čím kdo zachází, tím také schází.“ Lidskou společnost, kterou můžeme vybudovat, tvoří obyčejné lidství, které tvoříme srdcem.

25. 3. 2023 se Mars, který se téměř 7 měsíců (od 20. 8. 2022) držel ve znamení Blíženců, kde sbíral potřebné informace, přesune do Raka, kde je v pádu. Do 20. 5. 2023 bude uvnitř nás sílit chuť překročit omezení a projevit se. Když si vyjasníme, co v životě chceme, postavíme se na vlastní nohy, abychom žili svůj život a naplnili jej vlastním poznáním a svými prožitky. Ke své odvaze musíme každý dospět sám.

Autorem textu je astroložka Hanna Lapacho

Poradna