Horoskop na srpen 2023

Srpen na nás bude působit hned dvěma úplňky, zároveň se projeví vliv Černé Luny, respektive naší pudové složky.

Během srpna zažijeme dva úplňky. Ten první bude ve Vodnáři a nastane 1. 8. ve 20:31. Energii tohoto úplňku pocítíme již první srpnový den od 5:58 až do 3. 8. 5:06. Pýcha, arogance, domýšlivost, sobeckost a nenasytnost nás oddělují od druhých lidí. Máme-li strach podělit se o to, co máme, nadřazujeme se a když se stydíme za to, jací jsme, vyřazujeme se. Toto stranění z nás dělá „šílence“, kteří stále bojují. Schopnost se rozdělit, vstřícnost a laskavost utváří otevřenou společnost, ve které se rozdíly sami vyrovnávají. Vše, co dáme, se nám časem vrátí. Všichni jsme v podstatě stejní, i když někteří jsou nahoře a jiní dole.

Druhý úplněk nastane poslední srpnový den ve znamení Ryb ve 3:35, ale jeho vliv pocítíme od 30. 8. 15:57 do 1. 9. 15:25. Na naše šílenství existuje lék. Chceme-li být zdraví, musíme provádět očistu nejen vnější, ale i vnitřní a dělat pořádek, aby energie mohla volně proudit. Zameťme si před svým vlastním prahem, uklízejme svůj prostor a opusťme to, co nám neslouží. Vyčistěme svá přesvědčení a rozpouštějme své negativní programy, které přehráváme stále dokola, jež nás rozdělují, spouštějí negativní procesy v našem těle a působí na naše zdraví.

Černá Luna, která prochází znamením Lva od ledna až do začátku října, se spojí 8. 8. s Venuší a 18. 8. se Sluncem ve Lvu. Černá Luna je naše pudová složka, prvotní příčina, kterou jsme byli vypuzeni z jednoty. Když nám někdo ublíží, jsme puzeni se pomstít a oplatit to anebo ublížit někomu jinému, abychom v tom nebyli sami. Posíláme-li to dál, rozehráváme duální hru na viníky a oběti, která se proměňuje, kdy se z oběti stává viník. Časem nevíme, kde je začátek a co bylo příčinou, ale vidíme zvrácený svět, ve kterém jsou hodnoty převráceny. Čím více lidí lže, krade a podvádí, máme pocit, že je to normální, že bychom měli také, protože jinak přicházíme o výhody, které se tak dají získat. Ovládnout své pudy a neškodit, i když mi bylo ublíženo, chce velkou dávku sebekontroly. Když to dokážeme, navrátíme se z duality do jednoty, abychom mohli prožívat ráj na zemi. 8. 8. se otevírá Lví brána a kdo ctí pravé hodnoty, je připraven projít branou a poznat tajemství počátku, které Černá Luna zná.

Jak jsme připraveni se projeví při novoluní ve Lvu 16. 8. v 11:37, které začne 14. 8. ve 12:37 a skončí 17. 8. v 1:15, při kterém bude Černá Luna s Venuší v blízkosti Slunce s Lunou, jež bude v příznivém aspektu na Chiron a Severní Lunární uzel v Beranu. Temnota světa pochází z temnoty v srdci. Tu nemusíme zažívat, když otevřeme svá srdce, protože láska je světlo, které stačí jen uvolnit a vyzářit do prostoru. Když vneseme světlo do temnoty, temnota zmizí a svět se uzdraví. Ctěme opravdové hodnoty a vše, co děláme, dělejme s láskou. Když to děláme zištně, není to stejné, jako když to děláme s otevřeným srdcem. Nabídněme své vnitřní bohatství, svoji vnitřní krásu, která je v našem srdci a buďme k sobě laskaví a vstřícní.

23. 8. v 11:02 vstoupí Slunce do znamení Panny, kdy se objeví první plody toho, co jsme na jaře zaseli. Jelikož je tento rok rokem Marse, můžeme pokračovat v boji anebo zastavit tuto zničující cestu, stát se bojovníkem světla a začít vyjednávat o míru. Buďme trpěliví, když plody nepřichází a pokud je to jinak, než bychom chtěli, možná to tak má být anebo je potřeba na tom zapracovat, něco přesadit či vytvořit pro to jiný prostor. Na počátku všeho je logos, proto základní myšlenka, naše intepretace a jednání vytváří energii, která se nese a utváří výsledek. Vše má vyšší pravidla a řád, která nemůžeme dohlédnout ani domyslet, ale jasná mysl a čisté úmysly přináší správné plody. Zaměřme se na čistotu své mysli a praktikujme každý den první dva stupně jógy, jež vedou ke světlu: nenásilí, nelhaní, nekradení, nelakota a uvážené prožitky (střídmost), čistota, spokojenost s tím, co máme, sebekázeň, studium a akceptování existence Boha jako nejvyššího principu.

Ve stejný den, kdy Slunce přejde do Panny, se v tomto znamení otočí Merkur a do 15. 9. bude retrográdní. Vrátíme se k tomu, co už bylo řečeno, co jsme již řešili a budeme moc přehodnotit svůj postoj. Největším ziskem nejsou peníze, ale zdraví. To nás postaví na nohy, které nás donesou tam, kam chceme. Kamkoli jdeme, pocestné zdravme a tím se vzájemně uzdravme.

29. 8. se k retrográdním planetám připojí Uran v Býku, který bude couvat až do 27. 1. 2024. Probíhající změny se zpomalí a budeme přehodnocovat a zvažovat, co je v životě důležité a co opravdu musíme mít. Naše tělo je nástrojem, který tvoří, ale pokud jej pro peníze vyčerpáváme, ztrácíme zdraví. Největší tvořitelkou je sama Matka příroda, na které jsme závislí, bez níž nepřežijeme. Když vysáváme její zdroje, abychom zkonzumovali, co se dá, i když to nepotřebujeme, chátrá a my chřadneme spolu s ní.

Autorem textu je astroložka Hanna Lapacho

Poradna