Horoskop na říjen 2023

Velkou říjnovou událostí bude 3. 10. přesun Černé Luny do znamení Panny. Devět měsíců (do 29. 6. 2024) se budeme očišťovat, abychom se navrátili ke své přirozenosti a zrodili se v panenské nevinnosti.

Chceme-li, aby světlo jasně zářilo, musíme z něho odstranit nánosy prachu. Těmi jsou naše negativní myšlenky, které potlačují naše vyzařování a brání našemu srdci, aby se radovalo ze své existence a šířilo světlo, lásku, která je v něm ukrytá. Bůh nás stvořil jako dokonalé bytosti, ale naše mentální naprogramování nás přesvědčuje o opaku. Když se zaměřujeme na chyby, které přirozeně děláme, cítíme se nedokonalí a smýšlíme o sobě negativně. Bojíme-li se, že nebudeme přijímaní takoví, jací jsme, chováme se nepřirozeně, hrajeme někoho, kým nejme a popíráme svoji přirozenost.

9. 10. se Černá Luna spojí s Venuší v Panně, jež bude jejich třetím spojením v relativně krátké době. Setkaly se spolu 28. 6. a 8. 8. ve Lvu, kdy jsme se dotýkali temnoty spojené s láskou, její odvrácenou až zvrácenou stranou a teď se potkávají v Panně, aby naše představy o lásce byly očištěny a vráceny k přirozenosti. Když se nestydíme za svoji přirozenost, přijímáme své přirození a přirozenou sexualitu. Pokud nás přirození ovládá, ztrácíme rozum. Se zatemněnou myslí můžeme spadnout do temnoty, ale se správným partnerem najdeme světlo. I když láska není dokonalá, máme-li partnera, který nám rozumí, otvíráme své srdce a dotýkáme se božství. Poznáváním lásky, kterou máme v srdci, nalézáme cestu k Bohu.

11. 10. se otočí Pluto, které od roku 2008 ve znamení Kozoroha odhaluje pravdu o vybudovaných systémech a hierarchickém uspořádání. Je-li moc v rukou lidí, kteří jsou nemocní, jsou shora dolů rozsévány nezdravé myšlenky a celá společnost je nemocná. Nenechme se oslabit, ovládnout ani zbavit vlastní moci. Posilujme svého ducha a zapouštějme kořeny zdravých myšlenek. Z kořenů je vyživována koruna, kterou dokáží proměnit. Když zdravý základ zesílí, obrodí se celá společnost.

14. 10. v 19:54 nastane novoluní ve Vahách se zatměním Slunce, které začne 13. 10. ve 2:22 a skončí 15. 10. ve 13:04, při kterém bude Slunce s Lunou v blízkosti Merkura a Jižního Lunárního uzlu ve Vahách a v neharmonickém aspektu na Pluta v Kozorohu (přesný aspekt 21. 10.) a v harmonickém aspektu se Saturnem v Rybách (přesný aspekt 24. 10.). Každý vztah je vymezen hranicemi, které jsou předpokladem zdravého vztahu. Jsou-li těsné, nemůžeme dýchat a cítíme se svázaní. Když někde zůstávají otevřená zadní vrátka, jsme ve střehu, necítíme se bezpečně a nemůžeme se uvolnit. Všichni potřebujeme prostor, abychom se cítili svobodně a bezpečí, abychom se mohli s důvěrou otevřít. Je-li vše vyvážené, nevzniká odpor a láska volně proudí. Zklidňujme se a narovnávejme vztah k sobě. Jsme-li v klidu a míru, nacházíme pravou míru, rozhodujeme se s klidem a tvoříme mírumilovné vztahy.

23. 10. v 18:21 vstoupí Slunce do znamení Štíra, které vynáší na povrch, co není v rovnováze, je za hranicemi a vychyluje se do extrému. Když je něčeho moc, jsme tím zahlceni a potřebujeme pauzu. Podobně jako chvíle mezi nádechem a výdechem je každá pauza okamžikem konce a nového začátku. Vše má svůj cyklus, přirozeně se rodí a umírá. Když přijde správný čas, příroda neklade odpor a s klidem pustí to, co musí odejít. Odchází jen to, co má skončit. To, co je životaschopné, přežije a znovu se zrodí. Mějme odvahu pustit, co nás vyčerpává a využijme pauzy k odpočinku. Během nich nabíráme sílu a probouzí se v nás nový život. Důvěřujme životu a mějme odvahu ukončovat i začínat. V tom spočívá kouzlo života.

28. 10. ve 13:44 vstoupí Luna do znamení Býka a ve 22:23 nastane úplněk se zatměním Luny, který potrvá do 30. 10. 16:08, při kterém bude Luna v blízkosti mudrce Jupitera v Býku podporována přísným Saturnem v Rybách. Naše tělo je dokonalé a svým projevem nám oznamuje, kdy je vyčerpané a potřebuje odpočinek anebo má spoustu energie, která potřebuje být zužitkována, abychom neshořeli anebo nevybouchli. Naslouchejme svému moudrému tělu a spolupracujme s ním. Buďme svým guruem i rozhodným vůdcem. Každý jsme jedinečná bytost, která tělem tvoří a nikdo jiný neví lépe než my, co je pro nás dobré. Hrajme si a volme si, do čeho se pustíme a co opustíme, abychom se cítili dobře. Není potřeba trpět, avšak buďme trpěliví. Nabírejme vnitřní sílu a odvahu a rozhodněme se pro světlo a lásku k životu.

Autorem textu je astroložka Hanna Lapacho

Poradna