horoskop na březen 2024

Do měsíce března vplujeme pod dozorem přísného Saturna v Rybách, který testuje naši vyspělost a radí nám, abychom důvěřovali životu a odevzdali to, co nás trápí a zatěžuje.

Zároveň ná nabádá, abychom se s důvěrou otevřeli guru Jupiterovi, který se první březnový den harmonicky propojí se Sluncem a ukáže nám nové možnosti. Když lpíme na svých jistotách, přesvědčeních a očekáváních, trpíme a nemůžeme plout životem s lehkostí. Pusťme to, co nemůžeme změnit, minulost, která nás trápí a otevřme se duchovnímu růstu a důvěře v sebe. V nás je život, který chce být projeven. Důvěřujme své duši a poslouchejme své tělo, které je moudré a svými projevy nám dává informace, které právě potřebujeme.

10. 3. v 10:00 nastane novoluní v Rybách, které začne 9. 3. ve 2:04 a potrvá do 11. 3. 1:19. Slunce s Lunou v Rybách budou v opozici na Černou Lunu v Panně (přesný aspekt se Sluncem 7. 3.) a v příznivém aspektu na Jupitera (přesný aspekt se Sluncem 1. 3.) s Uranem v Býku (přesný aspekt se Sluncem 10. 3.). Černá Luna zviditelní naše pochybnosti a nedůvěru, Jupiter ukáže na duchovní cestu a Uran nám dá nadhled a naši cestu osvítí. Pochybujeme-li o sobě a bojíme se, že uděláme chybu, popíráme svoji přirozenost a neděláme to, kde cítíme, že je naše určení. Když si nedůvěřujeme, nedokážeme se oddat životu, který je v nás a vzdalujeme se sami od sebe, od božství v nás a od Boha, který nám žehná. Důvěřujeme-li těm, kteří sledují svoje vlastní zájmy, cítíme se jejich obětí. Není potřeba se obětovat. Naučme se říkat ne tomu, co s námi nesouzní. To je slůvko, které vymezuje naše hranice, a naučme se říkat ano tomu, co cítíme. V nás je opravdový život, který chce být poznán a žit. Když toto pochopíme, uvidíme změny ve svém životě. Najděme si klidný prostor, kde můžeme naslouchat Vesmíru, své intuici a svému božskému tělu. Spojíme-li se s Bohem, přestaneme se bát žít, protože pochopíme, že jsme v bezpečí a stále vedeni. Využijme toto novoluní k odpuštění, ukončování a důvěře v Boha, Vesmír a život, abychom byli připraveni na nový začátek.

V době novoluní vstoupí Merkur do znamení Berana a otevře nás novým myšlenkám a začátkům. Zároveň vytvoří příznivý aspekt na Pluto ve Vodnáři, které naši aktivní a dobrodružnou mysl posílí a podpoří v pochopení skrytých tajemství, která jsou pod povrchem, hluboko v nás a ovlivňují nás život. Do života si přitahujeme to, na co se zaměřujeme a soustředíme. Dostáváme odpovědi na to, co naše mozkové vlny vysílají. Co vysíláme, to se nám vrací.

20. 3. ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana a otevře nový roční cyklus. Tak jako se probouzí příroda a začíná tvořit a zviditelňovat, co je ukryté uvnitř, i my dostáváme jarní rovnodenností dostatek sluneční energie, abychom mohli začít konat, něco nového začínat anebo pokračovat v tom, co je již v běhu. Nevzdávejme se a pokračujme ve vlastním tempu s novou energií a zápalem a představme si, co krásného chceme a můžeme prožít. Buďme odvážní a nebojme se vykročit nově.

22. 3. se Venuše, která je v Rybách v povýšení, spojí se Saturnem v Rybách, který nám dá lekci z umění odpouštět či opouštět. Budeme zvažovat, co je pro nás důležité a podle toho, jak si sami sebe vážíme a jaké hodnoty preferujeme, se budeme rozhodovat, co opustíme a necháme za sebou. Máme-li romantické představy o lásce, žádný vztah nás neuspokojí. Nikdo nám nedokáže dát bezpodmínečnou lásku, nedokážeme-li bezpodmínečně milovat sami sebe. Važme si sebe. Láska začíná v našem srdci. Díváme-li se srdcem, vidíme krásu. Druhý je jen naším zrcadlem. Pokud nás někdo stále kritizuje, odsuzuje, podvádí, využívá a neváží si nás, zkontrolujme si své hranice a vymezme si svůj prostor, kde můžeme být sami a narovnat vztah sami k sobě. Nebojme se s láskou pouštět. Samota je zdrojem zdravé sebelásky, jež utváří naše hranice. Nepodceňujme se a nebojme se býti sami. Kdo dokáže být v harmonii sám se sebou, dokáže tvořit vyvážené vztahy.

25. 3. v 8:00 nastane úplněk ve Vahách se zatměním Luny, které začne 24. 3. ve 21:38 a potrvá do 27. 3. 10:03 Během úplňku se bude Slunce vzdalovat od Neptuna v Rybách (přesný aspekt se Sluncem 17. 3.) a v příznivém aspektu ke Slunci i Luně bude Pluto ve Vodnáři (přesný aspekt se Sluncem 21. 3.). Ponechme si své sny a dělejme patřičné kroky, aby se mohly stát skutečností. Bez našeho přičinění, se nemohou naplnit. Pokud něčemu opravdu věříme, naše víra vychází z hloubi srdce, které je tak mocné, že si přitáhne to, pro co hoří. Důvěřujme svému srdci a mějme odvahu projevit jeho pravdu. Nehasme jeho oheň, ale vynesme na povrch to, co se ukrývá hluboko v nás. Důvěrou v sebe přetrhejme pouta a osvoboďme se od starých omezení, abychom se mohli vznést za svými sny a realizovat pravdu ukrytou v našem srdci.

Autorem textu je astroložka Hanna Lapacho

Poradna