Jsme v náročné době. Je už jisté, že se společnost do starých kolejí doby „před covidem“ nevrátí. Musíme se přizpůsobit a změnám jít aktivně naproti.

Jen tak je budeme vědomě tvořit a nestaneme se oběti různých okolností. Samozřejmě, že s tím, co se děje, můžeme být snadno do této role zatlačeni. To ale nesmíme dopustit. Někdy mám dojem, že vše, co se děje, je test, zda stále i v této době dokážeme být sami sebou, mít svou intuici, nechat se vést srdcem a používat své vědomí k vytváření takového světa, jaký chceme mít. Vím, že je to složité, přesto vyhledávám drobné radosti a pouštím uzdu fantazii, která vytváří svět plný milujících bytostí. Představivost je spjatá s pentagramem a jednotlivými principy.

Pod tlakem okolností

Situace v Evropě je vyhrocená a na území, kam byste za den dojeli autem, probíhá válka. Každý z nás je touto situací zasažen ať přímo či nepřímo. Strach, ohrožení, ztráta jistot, soucit, smutek, vztek… To vše jsou emoce, které teď zažíváme. To, co se děje, zabrnká u každého na jiné emoční vzorce, nevyřešené zátěže se aktivují a každý z nás prožívá jiné pocity. Pozoruji lidi okolo sebe. Když se mě ptají, co mají dělat, říkám jim: „Žijte svůj život, jak nejlépe umíte. Tady a teď. Každý den ubíhá… Když se budete stresovat, bát se, vztekat, tím nikomu nepomůžete, jen škodíte sami sobě.“

stres, cholesterolJe důležité zůstat emočně vyrovnaný

Pro sebe, pro ostatní, pro schopnost pomáhat je důležité být zdravý a emočně vyrovnaný. Logickou emocí je strach a pocity ohrožení vznikající v principu vody, ledvin. Tyto emoce, informace mají být podle pentagramu předány do principu dřeva, jater. Tou správnou reakcí ale není vztek a naštvání, které zpravidla vyústí v to, že někomu vynadáte, jste nepříjemní, hádaví, podráždění a podobně, ale měli by být přetvořeny v nějakou kreativní činnost, která ideálně přispívá k řešení situace. Při každém naštvání, pocitu vzteku se vyplaví do těla řada stresových hormonů, které mají přímý vliv na metabolismus.

Dlouhodobý stres narušuje metabolismus tuků

Zaujal mě článek o tom, jak přibývá mladých lidí, kteří onemocní cévní mozkovou příhodou. Lékař v něm příhodně vyjádřil vliv stresu: „Mladých s mrtvicí přibývá. Mají stejnou stresovou evoluční reakci při otvírání e-mailu jako při lovení mamuta, jen stokrát denně.“ Myslím si, že za tím stojí i jiné příčiny, ale stres je jednou z těch nejdůležitějších. Samozřejmě, zvýšené množství případů spojených s problematikou krevních sraženin můžeme spojit i s plošným očkováním.

Pokud jsme ve stresu dlouhodobě, dochází k narušení metabolismu tuků i cukrů, zvyšují se jejich hladiny v krvi a dochází k ukládání do orgánů a cév. Přímým důsledkem stresu často bývá poškození stěn cév a celá škála kardiovaskulárních onemocnění jako ateroskleróza, infarkty, nemoci srdce, cévně mozkové příhody, ischemie a selhání orgánů.

Hladina cholesterolu a emoce

Hladina tuků, obzvláště cholesterolu je úzce spjata s emočním prožíváním různých situací. V každé neobvyklé, ohrožující situaci organismus vytváří emoci, podle které jedná pomocí vzorce: emoce = vnější okolnosti (co se děje) + vnitřní stav (zhodnocení akceschopnosti) + vzorce emoční a stresové (zkušenosti a prožitky nás i předků).

V zásadě výsledek vyhodnocení ohrožení, tedy emoce, vede buď k akci (agresivita, boj, útěk…) nebo ke strnutí (zamrznutí, ochrnutí, netečnost, předstírání „mrtvoly“…). Buď se energie, informace posune do principu jater, kdy se snažíme aktivně, vědomě situaci vyřešit, nebo se vrátí do principu plic, kdy nevíme, co dělat, nebo ji nechceme řešit a jsme pasivní. Pozor, neznamená to, co přesně děláme, jedná se hlavně o emoční stav. Aktivní reakcí může být i modlitba, meditace, jakékoli soustředěné, kreativní konání.

Emoční stav v těle ovlivňuje vše

stres a cholesterolEmoční stav ovlivňuje v těle vše včetně metabolismu. Důsledkem aktivní reakce je aktivace stresových hormonů a s tím související zvýšené hladiny tuků včetně cholesterolu, ale i cukrů. Je to logické, v aktivní fázi se spotřebovává a buduje a na to je třeba mnoho cholesterolu. Naopak emoční pasivita, smutek, lítost, pocity oběti vedou k nízkým hladinám cholesterolu, což je pro organismus také špatně. Podobně jako u všeho je nutná rovnováha. Studie prokazují, že u osob s nízkými hladinami cholesterolu často dochází ke vzniku depresí a také k častějšímu vzniku nádorových onemocnění. Cholesterol je důležitý pro tvorbu pohlavních hormonů, proto také dochází k nedostatečné tvorbě testosteronu a k neplodnosti. Naopak – vyšší hladiny tuků podle studií bývají spojeny s podrážděností, nadřazeným chováním vůči slabším, panovačností.

Jak souvisí infekce a válka

Nacházíme se ve složité a nejisté době a prakticky nikdo nedokáže odhadnout, co bude za pár měsíců, za rok. Nechci strašit, to v žádném případě, ale důležité je vnímat realitu, protože jen tak se můžeme připravit a měnit ji. Ve chvíli, kdy se populací šíří infekční onemocnění, je pozdě začít budovat svoji imunitu. Proč můžeme očekávat infekční onemocnění? Při každé válce zahynulo mnohem větší množství lidí v důsledku infekčního onemocnění než v boji nebo na zranění. Kromě náročných životních podmínek jako jsou přesuny obyvatel, nedostatek kvalitního jídla, nedostatek spánku, únava, zima, nedostatečná hygiena přispívají zásadním dílem i stresové a emoční zátěže. Nenechte se jimi ovládnout.

Týká se to nejen prožívání situací, ale emoce zásadně ovlivňují i to, co si vybereme k jídlu. V době stresu máme tendenci sahat po „nezdravých potravinách“, tedy obvykle smažených, sacharidových, přesolených, bohatých na energii a chudých na minerální látky, vitaminy a vlákninu. Toho je třeba se vyvarovat, protože tyto pokrmy situaci zásadně zhoršují.

Poradna