Ledviny přináší i poučení z minulosti

Vstupujeme do období vody a je to ideální čas vrátit pozornost zpět na bytost člověka a věnovat se jejímu rozvoji.

Podle čínského kalendáře končí dvouleté období kovu a otevírá se období vody. Kov nám všem dal zabrat a spolu s nastupující ekonomickou krizí rozmetal naše jistoty. Ptal se nás: „Co naše vnitřní svoboda? Je to naše rozhodnutí? Nebo nás někdo zmanipuloval, vnutil nám ho, my jsme ho přijali a považujeme ho za naši svobodnou volbu? Přizpůsobíme se situaci nebo najdeme vůli k odporu a změně?“ Voda nás bude nutit se v celé situaci zorientovat a roztřídit, které obavy a strachy jsou oprávněné, a které nám naopak byly vnuceny různými manipulacemi.

Ledviny a pentagram

Princip vody je spojován s ledvinamiV pentagramu jsou s principem vody spojeny ledviny a urogenitální ústrojí. Voda symbolizuje spojení, propojení, elektromagnetickou sílu i vznik chemických sloučenin, kdy spojením různých atomů pomocí elektromagnetických sil vznikají nové látky. Jednou z veledůležitých látek pro zrod organického života v podobě, jak ho žijeme, je právě voda. Vzniká spojením dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku a má podivuhodné vlastnosti. Možná proto je principu spojení přiřazen symbol vody. Princip vody symbolizuje i propojení různých informací, tedy paměť a chápání, porozumění, vhledu do situací a problémů a také poučení z minulosti. Spojování informací na základě podobnosti (asociace) a hledání skrytých vzorců je hlavní úlohou principu vody. Vnitřní (interpersonální, emoční) inteligence, schopnost pamatovat si, koncentrovat se, vybavovat si vzpomínky a fakta z paměti a také z informačního pole, to vše je podřízeno tomuto principu.

Ledvinové emoce

Jako základní emoce je ledvinám obvykle přiřazován strach a úzkost. Je to ale trochu složitější. Úzkost je „jen“ jeden pól citlivosti, senzitizace, která vzniká zvýšenou vnímavostí vůči určitým podnětům na opakované nebezpečné nebo přínosné podněty. Je to poučení z minulosti, propojení současné situace s paměťovými vzpomínkami hlavně emoční povahy a vyhodnocení situace. Pokud v minulosti jedince či jeho předků převažovala traumata a nebezpečné situace, které nedopadly dobře nebo byly zatíženy vysokou mírou stresu a bolesti, tak nejen podobné situace, ale i představy budoucnosti budou zatíženy úzkostí, stažeností, „zamrznutím“ a stresovým prožíváním. Naopak mnoho příznivě prožitých situací nabízí při zátěžové situaci, krizi, nové nápady, inspiraci, schopnost vidět příležitosti a je spojeno s vnitřní odvahou k zásadním rozhodnutím.

Spolu s tím souvisí schopnost imaginace (představování si), fantazie, snění, umělecké inspirace. Protože informace jsou bytostí vnímány velmi komplexně, na mnoha úrovních vědomí, podvědomí a nevědomí, nejedná se o racionalitu, ale spíše o mimosmyslové vnímání, intuici neboli šestý smysl. I inteligence vody je spíše emoční, smyslová. Ta racionální, rozumová se řadí pod princip dřeva. Také ve většině situací se rozhodujeme emočně a pak svoje rozhodnutí racionalizujeme, tedy hledáme rozumové důvody, proč je naše rozhodnutí správné.

Žít máme tady a teď

Tady a teď i to je o voděUmět emočně prožít situace je důležitý předpoklad opravdového, naplněného života. Jedna skupina lidí však v myšlenkách neustále odbíhá zpět do minulosti (princip kovu a země). Přemítá, co měli udělat jinak, proč se události staly. Někdy si doslova hýčkají křivdy od druhých, aby se mohli utvrdit v pocitu oběti. Nebo se zatěžují pocity viny, neumí odpustit sami sobě, přijmout sebe v celé celistvosti, včetně svých stínů. Tento stav obvykle vede k pasivitě, smutku, zahořknutí až depresím. Naopak jiná část neustále myšlenkami utíká do budoucnosti, mají z ní strach, stále řeší, co vše se může stát. Nebo pořád plánují, že až se něco stane, něčeho dosáhnou, něco udělají, teprve začnou: sportovat, cestovat, opravdu žít… Nevnímají, že jim skutečný život utíká mezi prsty. Obvykle jsou tito lidé spoutaní úzkostí nebo nereální snílci.

V kovu jsme se rozhodli a ve vodě hledáme inspiraci

Voda je inspirací, co dělat, jak se zachovat, co ve svém životě změnit. Abychom to zvládli, potřebujeme dobře ovládat princip vody, aby až informace, energie postoupí do principu dřeva a bude konat, vedly výsledky k pozitivním změnám. Doporučuji tyto obrazy prvků a jejich principů zvědomnit a období vody zahájit detoxikací ledvin a urogenitálního traktu. Nezapomeňte, že každý toxin, mikroorganismus v okruhu ledvin, princip oslabuje a ovlivňuje. Vyvážený princip vody nám může přinést nové nápady, jak se se současným stavem světa vypořádat. Třeba je dobře opustit určité aktivity, které nemůžeme dělat (nekonečné testování, předkládání vstupních kódů a jejich kontrola) a zaměřit se na jiné, kde toto odpadá. Do lesa vstupenku nepotřebujeme a možná nakonec zjistíme, že vnucená změna je přínosem. Řešte problémy, až když nastanou, protože ve velké části případů k nim vůbec nemusí dojít. Zdravý princip vody nevytváří dopředu strachy a problémy, protože ví, že až situace nastane, vždy se řešení najde. Samozřejmě, musí to být spojeno s principem země a vybudovaným zázemím, o které se můžeme opřít. Proto nemějte obavy za sebe, za svoje děti, co bude a pokud je máte, hledejte jejich příčiny, abyste je mohli zpracovat a zastavit. Směřováním pozornosti vytváříme budoucnost, nenechme se vmanipulovat do strachů a úzkostí.

Toxin úzkosti

Toxin úzkosti je jeden z nejsilnějších toxinů, který nás odděluje od podstaty, od vesmíru, od všepronikajícího vědomí. To, co v současné době prožíváme, je snaha oddělit nás od sebe, od informačního pole, od duchovních sfér. Při rozdělení, oddělení vždy dochází ke ztrátě informace. Pokud k rozpojení nedojde, paměť vody je nám inspirací a ve vodě můžeme najít směr, kudy dále. Voda je naděje. Naším úkolem je nenechat se oddělit a pomáhat ostatním, aby také zůstali propojeni a napojeni.

Poradna