Jako nefrotoxické sloučeniny jsou označovány látky, které jsou pro ledviny toxické a poškozují je. Na co zaměřit pozornost?

Mechanismy účinku nefrotoxických sloučenin jsou různé, obvykle ale dojde k poškození drobných kanálků (tubulus renalis) v ledvině, kterými odtéká moč, a zpět se z ní vstřebávají některé látky do krve. Mohou být také poškozené přívodné a odvodné cévy, filtrovací klubíčka. V dřeni (intersticiu) ledvin se volné toxiny kumulují, díky vysoké osmolaritě (množství látek v objemu) je zde jejich koncentrace 5× větší než v extracelulární tekutině. Z tohoto důvodu volné toxiny zásadně ledviny poškozují a před jejich uvolňováním z tkání je nutné ledviny detoxikovat, aby toxiny byly vylučovány a nedošlo k dalšímu poškození ledvin.

Co ledvinám škodí

 • Celá řada léků
  o antibiotika – aminoglykosidy (gentamycin…), sulfonamidy, tetracykliny
  o analgetika – salicyláty, fenacetin, všechna nesteroidní antiflogistika, inhibitory prostaglandin-syntetázy
  o diuretika – zvyšují výdej moči ledvinami, zvyšují ztráty iontů, používají se při hromadění tekutin
  o imunosupresiva a chemoterapeutika – cyklosporin, cis-platina, cyklofosfamid, metotrexát, nitrosurey, doxorubicin, daunorubicin
  o antiepileptika – trimetadion, parametadion, succinamid, carbamazepin...
  o antimykotika – léky proti plísním (klotrimazol, ketonazol, flukonazol…)
  o diagnostické látky – kontrastní látky používané při vyšetření, jodové kontrastní látky
 • Pesticidy, herbicidy – paraquat, difenyl, cyklohexany, organochloridové insekticidy…
 • Těžké kovy a radioaktivní látky – olovo a jeho sloučeniny, anorganické sloučeniny rtuti, kadmium, arsen, cesium a další
 • Chemické látky – rozpustidla (etylenglykol, dietylenglykol, trichloretylen…), látky vyvolávající oxalózu (kyselina oxalová, metoxyfluran, etylenglykol, kyselina askorbová, odrezovací činidla…)
 • Aflatoxiny – toxiny produkované plísněmi, poškozují hlavně játra, ale jsou toxické i pro ledviny

Jaké látky jsou pro ledviny toxické?Mikroorganismy ihned putují do ledvin

Ledvinami neustále prochází velké množství krve. Pokud dojde k akutní nebo chronické infekci a v krvi se objevují mikroorganismy, okamžitě se dostávají do ledvin. Jsou-li ledviny jakýmkoli způsobem oslabeny, může dojít k uchycení mikroorganismů a následnému infekčnímu zánětu. Ten je velmi problematický, protože dochází ke snížení filtračních schopností a může dojít až k trvalému poškození nefronů. Problematické pro ledviny jsou nejen mikroorganismy, ale i jejich imunokomplexy, spojení protilátky a mikroorganismu. Pokud je v ledvinách zánět, dochází k usazování všech typů imunokomplexů včetně metabolických, autoimunitních. Při zánětu v těle obvykle vznikají imunokomplexy, které jsou krví odnášeny do jater a sleziny, kde jsou odstraňovány. Ledviny jsou tak ovlivněny jakýmikoli zánětlivými procesy kdekoli v těle. Jsou velmi citlivé zejména na bakteriální infekce. Problematické jsou nejen bakterie přinášené krví, ale i ty, které pronikají do ledvin z močového ústrojí, jejich primárním zdrojem je přemnožení patogenních bakterií ve střevech a narušený mikrobiom. Řada enterálních bakterií (proteues, klebsiella, serratia, salmonela, E. coli…) se podílí na změnách vlastnosti moči a jsou spolupříčinou vzniku močových a ledvinových kamenů.

Vliv virů a spike proteinu

Ledviny mohou být zasaženy i některými viry, typicky herpetickými. Cytomegalovirus se v epitelu ledvinných tubulů a slinných žlázách množí. U těhotných tento virus přestupuje i placentu a může poškodit plod. Koronaviry napadají i epitelové tkáně a také endotel, výstelku cév. Navazování na receptory buněk probíhá přes spike protein, který je sám o sobě toxický. Navazuje se na ACE2 receptory, ty ovlivňují krevní tlak, hojení ran, zánětlivé procesy a renální funkce. Navázáním spike proteinu dochází k narušení buněčné signalizace směrem k mitochondriím a dochází ke spuštění produkce reaktivních forem kyslíku v mitochondriích. Jsou tak ve zvýšené míře poškozovány velmi metabolicky aktivní buňky, což jsou zejména nervové, gliové, svalové, pohlavní buňky, ale i ledviny mají ve svých buňkách velké množství mitochondrií, protože transport některých látek je aktivní a probíhá za vysoké spotřeby energie, která je právě v mitochondriích vytvářena.

Toxiny pro ledvinySpike protein v krevním oběhu (jednak z prodělané infekce, ale i z očkování) může ledviny závažně poškozovat. Projevy jsou nejen na fyzické úrovni zhoršením krevní filtrace, ale zejména na zvýšení úzkostlivosti, která pak může vést k nadměrné agresivitě nebo naopak depresím. Spike protein se navazuje na endotelové buňky prostřednictvím receptoru neuropilin-1 (nervový systém, imunitní buňky, endotel, kostní dřeň…) a Dipeptidyl peptidáza-4. Tento receptor hraje důležitou roli v metabolismu glukózy a při metabolickém syndromu se jejich počet zvyšuje, což vede k horšímu průběhu covidu u obézních a metabolicky poškozených lidí. Také skrze vazbu na adenosin deaminázu ovlivňuje metabolismus purinů a činnost ledvin.

Pozor na roupy

U zánětů močových cest u dětí, často u dívek, je třeba také zkontrolovat, zda ve střevech nejsou roupy. Dětské kolektivy, hlavně mateřské a základní školy, jsou často plné vajíček, ty se dostávají do prachu. Děti ho vdechují a pomocí hlenu se vajíčka dostávají do střev. Dospělí jedinci se snaží rozmnožit, večer, přibližně před půlnocí vylézají z konečníku a kladou vajíčka. U dívek se mohou dostat do vaginy a způsobit jednak výtoky, ale i záněty močových cest, protože do nich zanesou patogenní bakterie. Nejjednodušší je zkontrolovat při spánku řitní otvor, roupy jsou dobře viditelné pouhým okem. V případě problémů a masivnějšího rozšíření je vhodné i odčervení léky nebo jinými přírodními prostředky. Důležité je řešit i prostředí střev, aby parazité neměli vhodné podmínky. Pozor, i u dětí v urogenitálním ústrojí můžeme najít závažné mikrobiální patogeny, například chlamydie, které jsou považované za sexuálně přenosné onemocnění.

Poradna