Co vše může únava ovlivnit?

Unavený se někdy cítí každý. Je to jeden z přirozených způsobů, jak s námi naše tělo a psychika komunikují.

Únava je důležitý tělesný a duševní signál k tomu, abychom přestali s danou činností, odpočinuli si a umožnili organismu regenerovat, odklidit toxiny a infekce. Problém je, když začneme být unavení více než bychom chtěli a potřebovali.

Únava trvající déle než pár týdnů je důrazným varovným signálem okamžitě začít řešit svůj zdravotní a psychický stav. Pokud únava trvá více než půl roku, mluvíme o chronickém únavovém syndromu, který je obvykle spojen s rozsáhlejším chronickým zánětlivým stavem způsobeným infekcí, autoimunitou nebo jinými příčinami. Emočně je únava spjata hlavně se smutkem, principem adaptace a změn v nových situacích.

Únava není smutek, ale jsou si blízcí

únava zatěžuje i psychikuJe přirozené, že po více než dvou letech, kdy jsme žili tématem koronaviru a prakticky každému nějakým způsobem zasáhl do života, cítíme únavu všichni. Navíc se vše odehrávalo v období, které dle čínského roku spadalo pod nadvládu kovu, tedy plic. Emocí okruhu plic je smutek, důležitá základní emoce. Pomáhá nám zvyknout si na změny, nové situace, ztráty lidí, věcí, příležitostí v našich životech. Je to emoce, kterou tělo reaguje na nepříznivé události a pomáhá nám smířit se se stavem věcí, se sebou, s ostatními, s naším osudem. Při smutku klesá fyzická i duševní výkonnost. Proto často smutek bývá za únavu zaměňován. Pokles výkonnosti při smutku má důležitý význam. Šetříme energii na to, abychom ji mohli vložit do přemítání o našem životě. Ten se změnil a my jsme smutní, protože se musíme smířit s tím, že bude jiný, než jsme si naplánovali. Jestli lepší nebo horší, to ve smutku nevíme. Zatím se loučíme s plány, které jsme si vytvořili, citově se odpoutáváme. Také se nám nechce nikam chodit, seznamovat se s novými lidmi, zahajovat nové projekty. To je důsledek ochranné funkce smutku a únavy, chránit nás před nástrahami světa v době snížené akčnosti.

Smutek: možnost zastavit a najít nový směr

Smutek musíme do hloubky prožít, aby mohly vzniknout plány nové a posunuli jsme se do principu vody, ledvin. Smutku a únavě, která ho doprovází ruku v ruce, je třeba dopřát dostatek času a prostoru pro odpočinek, přemítání a snění. Obvykle dostaneme jasnou zprávu, abychom zastavili a všechny ty nevyřešené, nashromážděné smutky (které jsou na to v danou chvíli připraveny) pustili do svého vědomí a prožili. Klasickým obdobím plic, principem kovu je pozdní podzim. Kov je symbolem řádu, ochrany, zvyků i rituálů (a těch je například v předvánočním čase opravdu hojně). Ty jsou pro náš život obrovsky potřebné a mohou být pevným bodem v emoci smutku a při únavě. Zastavují nás v našem shonu a umožňují emočně prožít určité období. Je velká škoda, že jsme je ze života vytlačili. Řád nám přitom pomáhá úspěšně projít obdobím ledvin a neutopit se ve strachu a úzkostech z nové situace. V principu kovu si máme vytvořit zbraně, které nás ochrání v nových vodách a dodají nám pocit bezpečí.

Vnímejte cykly

V přírodě vše probíhá cyklicky. I my jsme součástí různých cyklů, denních, měsíčních, ročních, ale i cyklů ovlivňujících delší časová období. Podle čínského kalendáře, který vychází z živlového pentagramu, jsme prošli obdobím principu kovu. Právě ukončené dvouleté období už zůstane spojeno s příchodem nové koronavirové infekce. Došlo k řadě omezení, což je pro kov velmi symbolické. Zároveň kov symbolizuje i svobodnou vůli. Doba je náročná, často jsme smutní a unavení z názorového rozdělení v rodině a mezi přáteli. Ve společnosti se objevila řada výbušných společensky náročných témat, která vysilují obě strany.

Co je pozorováno, to je ovlivněno. To je fyzikální zákon z kvantové fyziky a platí na všech úrovních. Nechtěným efektem pozorování, a to i nepřímého skrze různé aplikace, je „zamrznutí“ v čase a zablokování přirozeného vývoje nás i celé lidské společnosti. Nenechte se chytit do pasti rozdělení společnosti, hádek, smutku a únavy. Kov nás obrazně v tomto období vybavil zbraněmi, často logickými argumenty, ochranným štítem a také si z něj máme odnášet zpracovaný princip svobodné vůle. Respektujte prosím svobodnou vůli každého člověka, všichni máme právo si o sobě a svém těle rozhodovat sami. A to platí i pro zdánlivě nesmiřitelné skupiny současnosti – očkování versus neočkování.

Únavu často doprovází smutekZ kovu do vody aneb od plic k ledvinám

V únoru jsme se přesunuli do principu vody – spojení a oddělení, poučení z minulosti, strachu nebo inspirace. Ledviny také velmi souvisí s únavou – nejistota, strach, úzkosti jsou velmi vyčerpávající emoce vedoucí k těžké únavě. Nevytvářejme si strachy, co vše se může stát a vědomě zažívejme drobné denní radosti. Je jich okolo nás plno, všímejme si jich. Radost a láska spojená s principem srdce je lékem na smutky, strachy a únavu. Pokud nezažíváme radost, naše podvědomí blokuje přívod energie (tenké střevo) a její distribuci do orgánů (srdce, krevní oběh) a my pociťujeme únavu. Také je třeba udržovat se v emoční rovnováze, aby naše imunita pracovala optimálně. Únava je velmi důležitý signál, že došlo k emoční nebo tělesné rozkolísanosti, narušila se rovnováha a je třeba se vrátit do tělesné a duševní harmonie. V následujícím období je důležité příznaky únavy nepodceňovat.

Jde hlavně o vás: pozor na manipulace

Zatěžující únavě předejdeme tím, že budeme žít v emoční rovnováze. K tomu nám pomůže nejen proces pravidelné detoxikace (emoční i fyzické), ale též pochopení a prožití toho, jak emoční rovnováhu udržet. Jedním z důležitých faktorů, který nám může emoční rovnováhu rozhodit, jsou manipulace. Ty vedou ke změně prožívaných emocí. Pozor, unavený člověk mnohem snáze podlehne manipulacím. Přeji vám, ať vždy najdete čas si odpočinout, rozjímat a abyste manipulace dokázali prohlédnout a byli vůči nim odolní. Jde o vás, o vaše zdraví, o vaši duši.

Poradna