Duševní únava oslabuje tělo

Možná ještě horší než fyzická únava je únava duševní. Oslabuje nejen naši schopnost zvládat i „běžné“ situace, ale oslabuje nás také fyzicky.

Duševní únavu vnímáme jako vyčerpání, ospalost, neschopnost se soustředit, zhoršuje se paměť, nastupuje podrážděnost, roztržitost, také dochází k horšímu spánku a obtíže se prohlubují. Obvykle ji doprovází i snížení schopnosti se adaptovat. Změna plánu se více dotkne unaveného člověka. Duševně unavený člověk má problémy udržet emoční rovnováhu a podle toho, kde je jeho „slabé“ místo v pentagramu, může dojít k emoční zátěži. Úzkost ze zítřejšího dne a pocit, že nic nestíhám, zvýšená podrážděnost, záchvaty vzteku, hádky kvůli maličkostem, pocity apatie, beznaděje až deprese, neschopnost prožít radost, cynismus…, projevy duševní únavy mohou být různorodé.

Příčinu duševní únavy hledej v mozku

Pozor na multitaskingPříčina duševní únavy leží v nervovém systému, především v mozku. Ten může být ovlivněný zánětem, mikrobiálními ložisky nebo dalšími toxiny, často jsme největším toxinem my sami a naše chování vůči sobě. Dlouhodobý stres, přetěžování, sklony k autoimunitnímu, sebedestruktivnímu chování, přílišná starostlivost, velká zodpovědnost, workholismus, neřešené rodinné problémy nám berou velké množství energie. Často životní okolnosti způsobí, že máme mnoho práce a ještě více starostí. Samozřejmě pod tím jsou emoční zátěže a porušené jednotlivé principy pentagramu, které způsobily, že jsme si na sebe nechali naložit více, než zvládneme. Pro hospodaření s energií je klíčové, jestli jsme si velké množství práce (včetně duševní) dobrovolně zvolili, protože je v souladu s našimi niternými cíli, nebo nám byla někým naložena, případně ji děláme, protože by to tak „mělo být“.

Pozor na multitasking

Velké množství i drobných, samo o sobě nenáročných úkolů nás může zásadně vyčerpat. Obvykle ženy mají kromě své práce na starosti domácnost, děti, nakupují, vaří, vozí děti na kroužky a často se dostávají do velkého stresu a vyčerpání. Protože toho mají moc, dělají více věcí najednou. Vaří, přitom se učí s dětmi, do toho zvoní telefon… Někdy stačí i práce na počítači, něco píšete, do toho přijde mail, vzpomenete si, že potřebujete něco objednat, k tomu zas telefon… Ženy obvykle mají pocit, že to zvládnou, že tzv. multitasking – práce na více úkolech – je jim vlastní. Je zde ale velké riziko vyčerpání. Mozek ve skutečnosti ve vědomí nepracuje současně, ale přepíná z jednoho úkolu na druhý. Přechod z jednoho úkolu na druhý vyžaduje určité množství energie. Čím vícekrát přepneme, tím více energie spotřebujeme. Proto je méně náročné udělat jednu věc a pak se pustit do druhé. Samozřejmě žehlit, a přitom věnovat energii něčemu dalšímu je v pořádku, tam zpomalení tempa, větší riziko chyb až tak nevadí, ale třeba v práci může být tento přístup velmi vyčerpávající.

Retikulární formace RF – aktivátor a tlumič

Co je to retikulární formace?

Kromě emočních a stresových toxinů hraje roli v duševní i fyzické únavě zátěž nervových struktur různými toxiny. Únavu zásadně ovlivňuje tzv. retikulární formace. Je to soubor mnoha (u lidí až 100) propojených jader (nuclei) v oblasti zadního mozku (mozkového kmene). Tvoří velmi složitou síť, která se rozprostírá od prodloužené míchy k horním částem středního mozku, zasahuje až do thalamu. Je považována za centrální aktivátor mozku. Tato síť dokáže tlumit a aktivovat celý organismus a také vybrané orgány. Má řadu různorodých funkcí. Je důležitá pro:

  • Udržování tonu (napětí) těla, rovnováhy a ovlivňuje pohyb.
  • Převádí ušní a oční signály do mozečku a ovlivňuje cílení pozornosti.
  • Je důležitým producentem rytmických signálů, které řídí rytmus dýchání a trávicího traktu.
  • Podílí se na vnímání bolesti, převádí signály z těla do mozku a může je blokovat.
  • Ovlivňuje spánek a vědomí – spoluřídí přes thalamus, které signály se dostanou do mozkové kůry a vědomé pozornosti, řídí bdění a spánek. Její poranění může vést ke kómatu.
  • Některá jádra řídí přechody mezi různými fázemi spánku, je důležitá pro kvalitní spánek.
  • Zajišťuje proces adaptace, pomáhá ignorovat opakující se podněty a zároveň být citlivý na ostatní.
  • Řídí kardiovaskulární systém, průtok krve v organismu.
  • Má řadu dalších funkcí…

Toxiny v RF mají vliv na naše emoce

Toxiny v oblasti retikulární formace mohou zásadně ovlivnit nejen fyziologické procesy, ale mají velký vliv i na naše emoce a únavu. Toxiny mohou vést k nadměrné dráždivosti, to vede k introverzi. Naopak extrovertní lidé mají sníženou dráždivost RF a neustále vyhledávají nové podněty. U lidí s chronickým únavovým syndromem je typické, že mají poškození a léze v RF. Také toxiny v RF souvisí s ADHD hyperkinetickou poruchou s hyperaktivitou. Její poškození je typické pro narkolepsii, obrny, Parkinsonovo onemocnění. Někdy bývá poškozená u předčasně narozených dětí, děti jsou pak plačtivé, nespavé. Podobně ji poškozuje kouření a jiné toxiny během těhotenství. Některá z jader se podílí na spuštění migrény.

Poradna