Elektrosmog

V poslední době se neustále dočítáme, že dramaticky ubývá hmyzu. Na vině může být řada faktorů, ale jedním ze zásadních je elektrosmog.

Včelaři vám potvrdí, že včely prosperují hůře než dříve, a i medu během roku nanosí méně, než bylo zvykem. Přitom včely a jiný hmyz je zásadně důležití pro přírodu, pro zemědělství a úrodu, protože opylovávají rostliny. Na hmyz samozřejmě působí řada toxinů v přírodě, obzvláště pesticidy. Je ale nutné si všimnout i nehmotného toxinu v podobě elektrosmogu.

Elektrické napětí a včely

Velmi zajímavé jsou studie, které byly prováděny v oblastech, kde vedou dráty vysokého napětí a v některých z nich proud vede a v jiných ne. Ukázalo se, že včely se vyhýbaly elektrosmogu, vyhýbaly se drátům pod napětím, dráty a sloupy bez proudu jim nevadily. To samozřejmě mělo vliv i na rostliny. V oblasti s působením elektrosmogu nerostla tak pestrá paleta rostlin, a i jejich celkový počet byl nižší. Ve studii se doslova píše: „Včely vykazují vůči EMG vysokou averzi a dávají přednost chudě kvetoucím rostlinám daleko od vedení než bohatě kvetoucím porostům vystaveným silnému EMG záření“. Výzkum ukázal, že elektrosmog včelám škodí. Ale co ostatní hmyz? Co plodiny? Jsou vhodným zdrojem potravy, můžeme předpokládat, že samozřejmě dochází i k různým tvarovým změnám v proteinech, buněčných membránách. Vzpomeňte si na priony, špatně tvarované bílkoviny. Jednou z příčin špatných tvarů může být narušení elektromagnetického pole, protože tvary vznikají postupně a využívají konformace, v nichž je molekula v nejnižším energetickém stavu, což elektrosmog může narušit.

simon kadula diwc450lrgi unsplashPoškození membrán buněk

Elektrosmog narušuje membrány buněk a fyzicky poškozuje mitochondrie. Obvykle se zdravotní účinky elektrosmogu zlehčují tím, že se bere do úvahy jen tepelné poškození. Na to je obvykle vlnění málo výkonné, slabé. Výjimka tu ale je, a to je používání mobilů u hlav dětí. U dospělého kosti lebky toto záření částečně absorbují a mobilní radiace zasahuje jen část mozku. Podle studie u desetiletých dětí byla zasažena přibližně polovina mozku, u pětiletých dětí prakticky celý mozek. U pětiletých dětí mají kosti lebky v průměru čtvrtinu tloušťky oproti dospělému jedinci. Samozřejmě, že ohledně ovlivnění mozku hraje velkou roli délka volání. U netepelného poškození dochází ke změnám v aktivaci napěťově řízených membránových kanálů a změnám v toku iontů. Tím se mění přenos elektrických signálů, dochází k nerovnováze v hladinách neurohormonů a neurotransmiterů. To negativně ovlivňuje nervový systém, dochází k poškození psychiky, únavě, emočním a stresovým zátěžím jako jsou úzkosti, deprese, jsou narušeny přirozené instinkty. Je zvýšena propustnost hematoencefalické bariéry, to často souvisí neurologickými vadami jako je autismus, ADHD, později i s demencemi a dalšími neurodegenerativními chorobami.

Narušené mitochondrie

Mitochondria, a membrane-enclosed cellular organelles producing energy, 3D illustrationVelkým problémem jsou i elektrosmogem narušené mitochondrie. Mitochondriím jsme se zevrubně věnovali v bulletinu č. 03/2023 v souvislosti s buněčným metabolismem. Mitochondrie jsou buněčné elektrárny, které přeměňují energii z živin na využitelnou energii. Zdravé mitochondrie mají ale řadu dalších funkcí, pro zopakování:

  • spalování živin v Krebsově cyklu a dýchacím řetězci, nabíjení buněčných baterek – dostatek využitelné energie,
  • zlepšování energetického výdeje, snižování účinnosti metabolismu – ochrana před obezitou, poruchy metabolismu,
  • produkce reaktivních forem kyslíku důležitých pro imunitní reakce, ovlivňují produkci histaminu, tlumí alergie a záněty, nezbytné pro protinádorovou imunitu),
  • řízení produkce volných radikálů pomocí uncoupling proteinů, chrání před oxidačním poškozením, narušení vede k poškození metabolismu, buněk, souvislost s nádory, ischemické poškození, stárnutí,
  • UCP proteiny produkované mitochondriemi zpomalují stárnutí – zeslabují mitochondriální produkci volných radikálů a pomáhají chránit tělo před oxidačním poškozením; volné radikály uniklé z mitochondrií jsou příčinou předčasného stárnutí a různých poškození organismu,
  • výroba tepla netřesovou reakcí,
  • regulace sekrece inzulinu – vliv na metabolismus,
  • přenos tuků do cytosolu buňky a vznik tukových zásob, ochrana před oxidovanými tuky (silně poškozující metabolit),
  • důležité pro nervový systém – pro neurony i mikroglie (imunita pro mozek).

Nehmotný toxin elektrosmog

Elektrosmog jako nehmotný toxin může způsobovat nádory, hlavně leukémie, nádory nervové soustavy, prsu, prostaty. Záření mobilních telefonů je zařazeno do skupiny 2B jako pro člověka podezřelý karcinogen. Nadměrný vznik volných radikálů souvisí nejen s poškozením buněk, ale i s poškozením DNA a i mitochondriální DNA, což vede k rychlejšímu stárnutí, větší tvorbě volných radikálů, poškození buněčného metabolismu a další degeneraci. Poškozené mitochondrie úzce souvisí s poškozeným metabolismem tuků, cukrů, bílkovin, dochází ke zvýšení hladin cukrů, tuků v krvi a následným kardiovaskulárním problémům. Poškození mitochondrií také úzce souvisí i s mužskou a ženskou neplodností a se schopnostmi donosit v termínu zdravé miminko. V poslední době velmi strmě stoupají nádorová onemocnění v mladším věku. Nemůžeme samozřejmě vinit jen elektrosmog, ale určitě jako jeden z toxinů může hrát svoji roli při vzniku nádoru.

Poradna