Elektrosmog jako alergie

Elektromagnetická přecitlivělost, anglicky „electromagnetic hypersensitivity“ (EHS) je problém, který je velmi podobný alergii.

Vlivem elektrosmogu se aktivují žírné buňky a uvolněním histaminu a dalších cytokinů dochází ke kožnímu, slizničnímu zánětu – ke stejnému jevu jako při alergii. Typický je ekzém a jiné kožní vyrážky, otoky sliznic, ale třeba i migrény, astmatické projevy, bolesti hlavy bez jiných příčin. Také je při hypersenzitivitě zpravidla ovlivněn vegetativní nervový systém, což má vliv na srdce, trávení, dýchání. Typické jsou problémy s dráždivým tračníkem, problémy s močením. Velmi zajímavé jsou studie u elektromagneticky hypersenzitivních pacientů. U většiny z nich byl narušený detoxikační systém a byl přetížený nadměrným oxidačním stresem, velkým množstvím volných radikálů. Pacienti obvykle měli velké množství toxinů, se kterými si tělo nedokázalo poradit, v těle byl chronický zánět a byla zvýšená propustnost hematoencefalické bariéry.

Důležitá je i detoxikace mozku

Další toxin, elektrosmog, byť nehmotný, vyvolával silné podráždění a alergické reakce s typickými projevy. Často byl spojen i s přecitlivělostí vůči chemickým látkám. V některých případech ale došlo i k autoimunitním zánětům, v těle kolovaly protilátky proti myelinu produkovanému oligodendrocyty. Zánětlivé procesy obvykle probíhaly v limbickém systému, obzvláště v thalamu. Typická byla i nespavost a narušení produkce hormonů v epifýze. Vzhledem k tomu, že přecitlivělost na elektrosmog se pojí se zvýšeným množstvím toxinů v těle a zároveň jsou zánětem zasaženy důležité nervové struktury, je nutné detoxikovat jak detoxikační orgány – ledviny, játra, střevo, tak je nutné zabývat se i detoxikací mozku.

Skrytá rizika elektrosmogu

eletrosmogRiziko elektrosmogu je nejen ve fyzickém poškození, které zpravidla souvisí s narušením mitochondrií. Jak jsem psala v předchozím článku, každá živá buňka vnímá EMG vlnění díky nabité membráně i různým receptorům, kterými může vnímat vlnové frekvence. Tím, jak se organismus snaží přicházející informace zpracovat, dochází k přetížení a informačnímu zmatení živých buněk. Je tím i narušena jejich vzájemná komunikace. Při přetížení informačního zpracování podprahových signálů dochází k vypnutí intuice. To samozřejmě ovlivňuje chování, ale zásadní je, že vyvolává úzkost. Zde vzniká začarovaný kruh, bludný cyklus.

Emoce souvisí s principem ledvin

Zpracování informací zvnějšku souvisí s emocemi a principem ledvin. Zdravý, funkční princip vnímá velké množství informací, včetně těch tušených skrze intuici, ale zároveň je umí třídit. Vybrat ty, které jsou důležité, a upozadit ty nadbytečné. Proto také ADHD, poruchy koncentrace úzce souvisí s ledvinami, protože dítě zpracovává všechny informace z okolí, snadno se nechá vyrušit a je pro něj náročné soustředit se na jednu činnost. Narušený proces zpracování informací je přicházejícími informacemi přehlcený, vzniká úzkost, která pak dále ještě více narušuje emoční vnímání a zpracování informací na intuitivní úrovni. Detoxikace ledvin a práce s emocí úzkosti je v případě elektrosmogu je naprosto klíčová.

Elektrosmog a vliv na vnímání

Možná vás napadla otázka, zda se elektromagnetické pole dá zneužít k ovlivňování podvědomí a vědomí. Každý živý organismus má své EMG, které můžeme vnímat i jako auru, barevné zobrazení jednotlivých vln. Někdy je toto EMG vlnění nazýváno biopole, bioenergeticko-informační pole. Obvykle toto pole šíříme do okolí a zároveň ho můžeme u druhých vnímat. Jsme na něj velmi citliví, protože vnímat emoce ostatních je pro život nesmírně důležité. Můžeme díky tomu soucítit, spolupracovat, vytvářet rodinu a komunitu, ale také třeba přežít při vnímání různých nebezpečí. Může se hodit i v principu jater, v boji o zdroje, když „čtu“ ostatní, můžu být na vhodném místě mezi prvními. Každá emoce má své typické EMG vlnění. Nakonec i EMG vlnění je jeden ze způsobů komunikace buněk těla.

Srdce komunikuje s mozkem a tělem čtyřmi způsoby:

• Neurologicky – pomocí nervového systému
• Biochemicky – pomocí hormonů a mediátorů (cytokiny,…)
• Biofyzikálně – pomocí pulzní vlny
• Energo-informačně – pomocí elektromagnetického pole

srdce jako vysílačSrdce: vysílač našeho nitra

Srdce je nejen životně důležitá pumpa, ale zároveň „vysílač našeho nitra“, šíří do okolí elektromagnetické vlny, které vnímají ostatní bytosti. Samozřejmě, EMG vlny šíří i nervový systém, ale EMG vlnění produkované srdcem je silnější, intenzivnější. Činnost srdce, tedy přesně frekvence stahů, je řízena přes vegetativní nervový systém, důležitý je bloudivý nerv (nervus vagus). Ten spolu se srdečním převodním aparátem řídí elektrické vzruchy a tím i samotný tlukot. Tlukot srdce je u zdravého člověka nepravidelný, je to vysílací frekvence, do které jsou změnami v rytmu kódovány signály nejen pro ostatní živé bytosti, ale i pro všechny buňky v těle. Organismus musí mít emoční informace k dispozici ihned, ve zlomku vteřiny, nemůže čekat, až krev donese potřebné informační molekuly k buňkám. Zdravé srdce a zdravý nervový systém je nezbytný pro odolnost vůči elektrosmogu hlavně, co se týče negativního informačního ovlivnění. Když srdce, nervový systém generuje dostatečně silné vlastní biopole, je hůře ovlivnitelné zvnějšku. Když je biopole slabé, narušené, tak se s ním snadno nechá manipulovat.

Neutralizace EMG vln

EMG vlnění a jeho informační působení se ve městech a dnes bohužel často i na vesnicích příliš odstínit nedá. Jediné řešení je stát se odolnými a naučit se neutralizovat „cizí“ EMG vlny, nereagovat, stát se vůči nim „imunními“. Ale pozor, my je částečně potřebujeme vnímat. Musíme i naslouchat, vědět, co se děje, jen se nesmíme nechat ovládnout a manipulovat. Na to je jednoduchý recept: mít v pořádku principy pentagramu. Pro vnímání EMG polí zvnějšku je důležitý zejména periferní nervový systém. Má pro to ideální vlastnosti. Periferní neurony jsou velmi velké buňky s dlouhou membránou. K tomu jsou navíc okolo výběžků neuronů namotány gliové buňky, myelin, které zlepšují a zrychlují přenos nervových signálů. Z tohoto důvodu jsou ruce velmi důležité pro intuici a šestý smysl – virgule, kyvadlo, proutkaření, to vše jsou metody, které spoléhají na periferní nervový systém a jeho vnímavost.

Poradna