Informační medicína má velký potenciál

Více než dvacet let se zabývám informační medicínou. Co tento pojem pro mne znamená?

Má pracovní kariéra posledních dvou desetiletí je spojena s hledáním cest a způsobů, jak tělu i psychické stránce odlehčit od všeho, co je zatěžuje, komplikuje jejich fungování a v mnoha případech je příčinou zdravotních obtíží. Postupným nabíráním zkušeností a znalostí na poli detoxikace jsem dospěla právě k termínu informační medicína. Informační medicína vychází z principů a myšlenek celostního přístupu k člověku, kam patří například bylinkářství, akupunktura, akupresura, homeopatie, tradiční čínská medicína, aromaterapie…, ke kterým však přidává něco navíc – holografickou informaci o „toxinech“ ve všech pojetích, které si dokážete představit.

A proč je pro mne tento termín tak důležitý? Protože jeho uvědoměním si vytváříme společné informační pole, které má sílu postupně proměnit vnímání lidského těla a duše, pohledu na zdraví, a nakonec třeba i na vizi celé medicíny.

Síla informace propojená s účinky bylin

Někdo může namítnout, že se jedná „jen“ o detoxikaci, očistu organismu. Proč tedy informační medicína? Detoxikace neboli odstraňování toxinů skutečně zůstává podstatnou součástí celého procesu, ale teprve propojení síly informace s účinky bylin posunulo možnosti přípravků zásadním způsobem vpřed. Co všechno taková vhodně sestavená kúra z informačních přípravků může pokrýt?

  • Holografické obrazy toxinů, mikroorganismů či zatížených tkání nutí náš organismus tyto toxiny a patogeny odstranit (detoxikovat)a zbavit tkáně a orgány všech mikrobiálních ložisek, poškozených buněk a struktur.
  • Učí organismus rozeznávat negativní informační působení toxinů a na tyto informační toxiny nereagovat. Tím pak zabrání problémům v komunikaci buněk. Určitým toxinům (z jídla, vody, vzduchu…) se prakticky nelze vyhnout a buňky musejí umět poznat, že jsou to patogenní informace, které je nutné ignorovat. Příkladem jsou třeba chemické látky, které působí jako hormonální rušiče.
  • Pracují i s emočními toxiny, které vznikají v poškozených emočních vzorcích. Takzvané emoční informační přípravky pomáhají tyto vzorce opravit tak, aby nevznikalo nadměrné množství emocí, které působí toxicky a negativně ovlivňují mysl i tělo. Prožitky z minulosti nelze zapomenout, vymazat, ale lze je doplnit dalším poznáním tak, aby vzpomínky nevytvářely zatěžující cítění. Informační medicína člověka osvobozuje z okovů jeho minulosti i minulosti jeho předků. Pomáhá navázat propojení s Vesmírem a schopnost intuitivně vnímat informace z kolektivního nevědomí (číst z toho, co se někdy nazývá „Vesmírnou databází“), které jsou důležité pro pochopení naší bytosti a jejích úkolů v našem životě a světě.
  • Dokáží jít k hlubokým příčinám problémů, zasunutým traumatům prožitým v minulosti. Obrovská bolest vede k oddělení těla od mysli, k blokádě v informačních tocích a ke komunikačním problémům mezi buňkami, které jsou pak příčinou nejen zdravotních obtíží, ale i problémů v sociálních vztazích. Informační přípravky tyto psychocysty opatrně otevírají a umožňují jejich vyřešení a opravení toku informací přirozeným způsobem, nejvhodnějším pro konkrétního člověka, protože řešení vyvěrá přímo z jeho podvědomí, které má všechny potřebné informace.
  • Některé přípravky zaměřené na střevní mikrobiom nejen upozorňují na škodlivé mikroorganismy, které je třeba odstraňovat a držet pod kontrolou, ale zároveň učí organismus rozpoznávat užitečné, symbiotické mikroorganismy a vytváří podmínky pro jejich přežití. To je základem zdravého metabolismu a zdravé imunity.

Vše je informace – zaměřte se na podstatu

Informační medicína je kompasemSoubor jednotlivých přípravků je unikátním nástrojem pro odstraňování toxinů a řešení psychických i zdravotních problémů. I když neexistuje žádné dogma, pravidla jsou dobrou pomůckou a návodem, jak nejlépe účinné kúry sestavit.

V každé skupině je několik základních přípravků, které jsou velmi komplexní, široké a nesou v sobě obrazy mnoha toxinů. Je důležité si uvědomit, že hlavní účinnost přípravků není tvořena účinnou složkou, jako je tomu u léků nebo jiných doplňků stravy. Přípravky pomocí informační složky spouští v těle samoléčebné procesy, provokují a nutí organismus a buňky k vylučování toxinů, patogenních mikroorganismů a jimi vylučovaných toxinů. Detoxikace informačními přípravky je procesem učení, kdy jejich opakovaným užíváním školíme imunitní systém, jak poznat a pochopit chybné procesy, rozpoznat toxiny nebo infekce v organismu. Proto má užívání přípravků podobné zákonitosti jako učení, základem je pravidelné užívání, tj. opakování. Každému jde učení jinak rychle a je vnímavý na jiné znalosti, proto je působení na velmi individuální. Každý přípravek má svou informační složku, která obsahuje určité množství informací.

Od celku k jednotlivostem

Zároveň je třeba si připustit, že v silách organismu zpravidla není vyřešit vše naráz, tedy vyloučit všechny toxiny a odstranit mikroorganismy. Imunita na to obvykle nestačí, a tak toxiny zabudované do tkání nelze uvolnit najednou. V široce zaměřených přípravcích je navíc hodně informací a organismus si někdy může vybrat jen jednu kapitolu, které se věnuje, ostatní pro tu chvíli ignoruje. Reakce našeho organismu tedy není úplně stejná jako při podání jednotlivých přípravků zaměřených na konkrétní část či oblast.

Každý jsme unikát

Informační medicína pomáhá tělu se učitPřípravky přinášejí informace, které zpracovává nervový a imunitní systém a ve spolupráci se všemi buňkami se snaží nežádoucích toxinů zbavit. K imunitním a vylučovacím reakcím dochází zpravidla za tři až pět dní od zahájení kúry. To je čas potřebný pro vytvoření protilátek nebo specializovaných buněk, ovšem tato doba je velmi individuální! Někdo pocítí účinky téměř hned, v některých případech dokonce hned po samotné diagnostice. Někdo jiný zase ucítí účinky třeba až po měsíci, a jsou i tací, kteří zaznamenali efekty dokonce až po skončení užívání, kdy dojde k vypnutí úzkostně stresového programu strachu z detoxikačních účinků. Proces vylučování toxinu se může projevit krátkodobým zhoršením problému! Mezi detoxikační projevy patří například svědění, průjem, nevolnosti, otoky, silnější zahlenění, smrkání, kýchání, výtoky…. Tyto projevy trvají většinou v řádu dnů. Problémy obvykle nastávají, pokud je v těle větší množství toxinů, nebo když jsou zablokované vylučovací cesty, případně při přecitlivělosti organismu.

Učení je proces

Učení vždy závisí na tom, co už jsme v životě poznali, i na tom, co jsme pochopili. Někdy může některý přípravek začít účinkovat až po podání jiného; znamená to, že informace jsou pro organismus využitelné až po jiném, podstatném poznání. Z tohoto pohledu se jeví jako logické opakované používání určitých přípravků, protože mezitím došlo ke vstřebávání jiných informací a sdělení v nich po delší době působí na člověka jinak. Jsme schopni je lépe pochopit a zapojit do našich znalostí. Řada přípravků má v sobě také principy jednotlivých prvků, elementů. Pochopení a zapojení těchto principů je klíčové pro schopnost zachovávat rovnováhu těla i duše, pro opravu poškozených emočních a stresových vzorců. Ty totiž podstatně ovlivňují imunitu a metabolické pochody. Pochopení a prožití těchto principů je zásadní nejen pro zdraví, ale i pro duševní vyrovnanost a harmonické mezilidské vztahy.

První cesta od těla k mysli

Cesty, kterými se vydat jsou dvě. První cesta je zdola nahoru, od těla k mysli, kdy odstraňováním toxinů z tělesné úrovně dochází k projasnění mysli a zlepšenému vnímání. Toxiny přestanou blokovat a ovlivňovat přenos informací z těla do mozku.

První cesta od těla k mysli je sázkou na jistotu. Dochází k postupnému odstraňování jednotlivých toxinů z orgánů a tkání do tělesných tekutin a jejich vyloučení pomocí vylučovacích orgánů (v principu pentagramu jsou to mateřské a dceřiné orgány). Výhodou je jistota, že se organismus začne toxinů zbavovat, předvídatelnost detoxikace a jejích projevů, větší tělesné změny. Nevýhodou je, že někdy proces detoxikace může být dlouhý, je nutné přípravky opakovat a klient se nemusí cítit lépe (někdy ale naopak výrazně ano). Čím více někdo řeší hmotné stránky života, tím je tato cesta pro něj lepší!

Druhá cesta od mysli k tělu

Informační medicína ukazuje směrDruhá cesta od mysli k tělu uvolňuje psychické bloky, které jsou příčinou kumulací toxinů, brání přirozené detoxikaci tělesných tkání a zrychluje proces detoxikace.

Druhá cesta od mysli k tělu může vést k cíli rychleji, může být ale náročnější na psychiku, na změny v mezilidských vztazích. Je vhodnější pro klienty, kteří na sobě dlouhodoběji pracují a jsou si vědomi nutnosti změn. Je zaměřena na uvolnění psychických bloků, které brání spuštění detoxikace – tj. na odstranění poškozujících emocí, stresů, informací, které organismus přivádí do nouzového režimu, a které pak blokují přirozenou detoxikaci. Jde o propojení těla a mysli, vyřešení problematických emočních programů spouštějících imunopatologické pochody a nerovnováhu v organismu. Výhodou této cesty je, že se velmi rychle dostaví psychická úleva (někdy je to ale naopak). Nevýhodou je, že u člověka více zaneseného toxiny může dojít k silným detoxikačním příznakům.

Informační medicína jako mapa života

Informační medicína je živoucí organismus, který se mění spolu s námi. Přípravky jsou pravidelně obměňovány a přizpůsobovány aktuálním potřebám. Zpočátku bylo k dispozici pár základních přípravků. Postupně se však ukázalo, že cesta každého z nás je natolik individuální, že je třeba se soustředit nejen na celek, ale i na jednotlivé části těla a různé oblasti lidského konání. Fungování přípravků lze nejlépe demonstrovat na příkladu nerovné silnice s dírami. Pokud po ní jedete potmě, je vysoká pravděpodobnost, že do některé z děr spadnete a ponesete si nepěkné následky. Informační přípravek je jakýmsi světlem, který vám cestu osvětlí a umožní vám se díře vyhnout anebo třeba alespoň zpomalit. Informační medicína má za cíl „naučit“ naše tělo a psychiku reagovat optimálně na situace, ve kterých jsme se ocitli. Učí nás, jak dané situace prostřednictvím přirozených obranných mechanismů těla ve zdraví zvládnout.

Poradna