Jakou funkci mají játra?

O játrech se obvykle píše, že jsou naší chemickou továrnou. Kromě metabolických funkcí jsou ale klíčová i pro imunitu, krevní srážlivost a kvalitu krve, zvládání stresových a emočních zátěží.

Stavba jater

Játra jsou největším útrobním orgánem, dosahují přibližně 2–5 % hmotnosti člověka a průměrně váží okolo 1,5 kg. Za jednu minutu jimi proteče přibližně 1,5 litru krve, mají vysokou metabolickou aktivitu, spotřebují 20 % celkové spotřeby kyslíku. Uloženy jsou na pravé polovině těla, těsně pod bránicí. Jsou členěny na pravý a levý lalok a pod nimi jsou další malé dva laloky (lobus hepatis dexter, sinister, quadratus a caudatus). Jsou kryty tenkou, nepohyblivou vrstvou vaziva (tunica fibrosa), ta je pomocí vrstvičky vaziva pod peritoneálním povlakem (tela subserosa) propojena s pobřišnicí (peritoneum), která vytváří lesklý vnější povlak (tunica serosa). Vazivové vrstvy a i celá pobřišnice jsou velmi často místem, kde jsou mikrobiální ložiska mnohých mikroorganismů. Prakticky celá pobřišnice je místem, kde může přežívat řada patogenních bakterií (E. coli, Proteus, klebsiely, streptokoky, klostridie, bacteriody a další), virů, parazitů…

Na játrech je nejvíce fascinující jejich schopnost regenerace. I stadia pokročilého poškození se za určitých podmínek, detoxikace, změny stravy a zvýšení pestrosti mikrobiomu mohou výrazně zlepšit. Většinu objemu jater (60–80 %) tvoří jaterní buňky – hepatocyty. Zbytek jsou tzv. neparechymové buňky, které jsou ale pro správné funkce nezbytné.

Mezi nejdůležitější jaterní buňky patří

Játra a jejich funkce

 • cholangiocyty (buňky žlučových cest) – výstelka žlučovodů, podílí se na úpravě žluči;
 • imunitní Kupferovy buňky – jaterní makrofágy, vychytávají a fagocytují toxiny a zabraňují jejich průniku do organismu, odstraňují imunokomplexy, poškozené a napadené červené krvinky, vychytávají bakterie…
 • Pit buňky – patří do skupiny NK (natural killers) buněk, důležité v ochraně proti virovým infekcím a nádorovým buňkám;
 • jaterní sinusové endoteliální buňky (LSEC) – tvoří bariéru mezi krví a hepatocyty, ve velké míře vychytávají makromolekule a malé částice z krevního oběhu včetně lipidových částic. Produkují řadu cytokinů;
 • Itovy (hvězdicové) buňky – skladují retinoidy (vitamin A), produkují mezibuněčnou hmotu, jsou důležité pro regeneraci jater;
 • oválné buňky – kmenové buňky žlučového epitelu, mohou z nich vznikat hepatocyty i další typy buněk.

Buněčná detoxikace zajišťuje jejich správnou funkčnost a tím i schopnost regenerace jater po odstranění různých typů toxinů. Odstranění vnitrobuněčných ložisek umožňuje správnou funkci buněk a v dlouhodobém hledisku i přestavbu extracelulární matrix a uzdravení orgánů. Ze zkušeností víme, že při detoxikaci jater obvykle dojde k citelnému zlepšení mnoha „jiných“, zdánlivě nesouvisejících problémů.

Co všechno v těle mají játra na starosti?

 • Metabolický orgán – zajišťují metabolismus cukrů, tuků, proteinů, aminokyselin.
  • metabolismus sacharidů – udržují hladinu glukózy, podle potřeby ji vychytávají a uskladňují nebo naopak vytvářejí. Tato činnost je řízena hormony, nervovým systémem a také je ovlivňována koncentrací zpracovávaných látek;
  • metabolismus lipidů – ústřední orgán metabolismu tuků, tuky se zde rozkládají a syntetizují, tvoří se zde cholesterol, lipoproteiny, transportní lipidové částice,
  • metabolismus aminokyselin a amoniaku – odbourávají aminokyseliny za vzniku močoviny, která se přesouvá k vyloučení do ledvin; syntetizují prakticky všechny neesenciální aminokyseliny;
  • syntéza proteinů – játra vytváří všechny plasmatické proteiny kromě imunoglobulinů a Willebradova faktoru – důležité pro srážlivost krve, imunitní reakce (komplement, C-reaktivní protein)…
 • Detoxikace a biotransformace toxinů – degradace (odbourávání), biotransformace na další metabolity, konjugace (sloučení), vylučování cizorodých látek, xenobiotik, toxinů, léků, amoniaku, hormonů, bilirubinu.
 • Tvorba a vylučování žluči – trávení a vstřebávání tuků, odstraňování cholesterolu, vylučování toxinů.
 • Zásobní a skladovací orgán – glykogen, vitaminy A, D, E, K, minerály, skladování vázaného železa, mědi.
 • Imunitní orgán:
  • nastavují intenzitu imunitních reakcí – snížená vede k nádorovým onemocněním, sníženým regeneračním schopnostem, přehnaná naopak k alergickým a autoimunitním zánětům;
  • důležité pro protinádorovou imunitu, odstraňují metastatické buňky,
   nastavení imunologické tolerance vůči potravinám a látkám vstřebaným ve střevech, regulace T-buněčné imunity, účinné antigen prezentující buňky;
  • zabezpečují přirozenou imunitu – tvorba komplementových bílkovin;
  • důležité pro odstraňování imunokomplexů – záněty a autoimunitní onemocnění, intolerance potravin.
 • Tvorba plasmatických bílkovin – srážení krve, imunita…
 • Odstraňování přestárlých erytrocytů (červených krvinek) pomocí Kupferových buněk (jaterní makrofágy), doplňuje se s činností sleziny, v případě chybějící sleziny její činnost nahrazují játra.

Kdy bychom měli pomyslet na detoxikaci jater?

Játra a detoxikace

Poškození jater se v těle může projevovat mnoha různými příznaky.

 • Trávicí problémy, překyselení žaludku, nechutenství, pocit plnosti, plynatost, střídání zácpy a průjmu
 • Poruchy trávení a vstřebávání, propustné střevo, intolerance potravin
 • Všechny imunitní problémy – od časté nemocnosti po imunopatologie jako alergie, ekzémy, nesnášenlivost potravin, autoimunitní problémy až po oslabenou protinádorovou imunitu
 • Únava, poruchy spánku, menstruačního cyklu, ztráta libida, hormonální nerovnováha, u mužů ztráta ochlupení (často na hrudi), gynekomastie (zvětšení prsou)
 • Rozšířené žilky – pavoučkovité névy (hrudník, ramena, předloktí…), hemoroidy, jícnové varixy, dilatované břišní žíly, otoky končetin, zvětšená a překrvená slezina…
 • Svědivost kůže, praskání konečníku, ústních koutků
 • Krvácivé projevy, chudokrevnost
 • Problémy s ledvinami – hepatorenální syndrom, pokles průtoku krve ledvinami, ledvinové problémy, dna (pakostnice)
 • Všechny nervové a psychické problémy – spojuje detoxikaci vegetativního a nervového systému od všech virů a borelií

Detoxikace jater je často spojována s detoxikací při alergiích.

Poradna