Toxiny hmotné a nehmotné

V našem prostoročasu existují tři základní roviny, složky – hmotná, energetická a informační. A to platí i pro toxiny.

Když pečujeme o své zdraví, většinou se v prvních krocích zaměřujeme hlavně na toxiny hmotné, které zásadním způsobem ovlivňují všechny fyziologické pochody v těle a ovlivňují tak další roviny. Pro detoxikaci hmotných toxinů na trhu existuje celá řada přípravků. Mezi hmotné toxiny můžeme zařadit celou skupinu mikroorganismů – parazity, plísně, bakterie, viry a jimi produkované toxiny, různé chemické látky, metabolity, toxické částice, patologické bílkoviny.

Svět se mění a s ním i toxiny

Ačkoli jsou přípravky určené na hmotné toxiny často velmi účinné, ke zdárné detoxikaci nemusí vždy docházet. Proč? Protože svět se stále vyvíjí a mám pocit, že s příchodem a rozvojem „informačního věku“ se mění i role toxinů. Přibývá těch nehmotných, informačních, tedy přesněji řečeno toxinů nesených pomocí energetických sil, hlavně skrze elektromagnetické vlnění. To je i důvod, proč informační přípravky Joalis věnují velkou pozornost a úsilí i energetické a informační rovině, tedy hlavně stresům a emocím a umožnila tak organismu optimální průběh očisty.

Membránový potenciál

Každá živá buňka má nabitou membránu. Je polopropustná, a tím na ní vzniká elektrické napětí, tzv. membránový potenciál. Eukaryotické buňky, z nichž jsme tvořeni, obsahují ještě tisíce mitochondrií, které také obsahují membrány. Tyto membrány jsou ovlivňovány silovým polem, prostorem, ve kterém působí fyzikální síla. Buněčné membrány tak ovlivňuje elektromagnetické silové pole. Ve skutečnosti je každá živá buňka zároveň vysílačem a anténou a reaguje na elektromagnetické vlnění EMG, které prochází prostorem.

toxiny v nás elektrosmogVše má své EMG pole

Elektromagnetismus je základní fyzikální síla, která umožňuje vznik chemických sloučenin, protože k sobě přitahuje různé atomy prvků, ale slouží také k přenosu informací. Vidíme díky světlu, což je viditelná část EMG vlnění, používáme k přenosu informací elektřinu a EMG vlny. Protože EMG je důležitou silou pro stavbu hmoty, má vše ve vesmíru svoje EMG pole – Slunce, země, planety, buňky, tělo. Dokonce na nás působí EMG vlnění vyvolané velkým třeskem, známé jako mikrovlnné pozadí. Ve starých televizích, když neběželo vysílání, jste mohli vidět a slyšet šumění a část z něho byl právě dozvuk velkého třesku.

Informační poškození míst

Při dlouhém evolučním vývoji jsme se na přirozené magnetické pole adaptovali, dokonce jej mnoho zvířat využívá ke své orientaci. Magnetické pole Země není všude stejné, může být narušené různými vlivy, jako jsou zlomy podloží, podzemní prameny, ložiska uranu a jiných rud; tato místa jsou obvykle nazývána geopatogenní zóny. Také jsme neustále ozařováni EMG vlnami z vesmíru. V některých místech může docházet i k různým interferencím vln z různých zdrojů. Téma geopatogenních zón je velmi rozporuplné, protože jsou do nich obvykle zahrnována i místa, kde došlo k nějakým násilným událostem a lidé ani zvířata se tam necítí dobře a bezpečně. V těchto místech se jedná hlavně o informační poškození a jsou těžko měřitelné přístroji přímo výrazné změny v EMG poli.

Elektrosmog

V současné době se ale mnohonásobně větším problémem než geopatogenní zóny stává elektrosmog, který je všudypřítomný. Elektrosmog vzniká činností člověka, provozem různých elektrických zařízení a vysílačů. Za posledních sto let došlo k obrovskému nárůstu EMG vlnění okolo nás. Televize, rádia, mobilní telefony a jejich vysílače, satelity, Wi-Fi sítě, počítače, dálkové ovladače, elektrické spotřebiče, trafostanice, elektrické vedení… Došlo ke změně norem, aby se mohly začít používat 4G, 5G vysílače a instalovat jejich antény do měst. Zde je klíčový problém. Většina z nás používá mobily a má ve své moci, zda záření bude krátkodobé, může volat jen pár minut, a ještě držet telefon v ruce před sebou. Větší probléme pak nastává, když jste pod zářením trvale, protože bydlíte v bytě pod nainstalovanou anténou a jste od ní pár metrů nebo sedíte v práci přímo pod silnou Wi-Fi a podobně. Naštěstí, čím jste od zdroje dále, tím je intenzita nižší, protože ta klesá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje.

Působení elektrosmogu na organismus ale není úplně jednoduché nějakým způsobem normalizovat a objektivizovat, tedy říci, že tato úroveň škodí a tato už ne, protože na organismy působí různým způsobem. Záleží na intenzitě, frekvenci, typu záření, stavu organismu.

Působení probíhá třemi hlavními způsoby:
  • Energetické, fyzické působení – tepelné i netepelné účinky na buňky, poškození membrán, poškození mitochondrií
  • Elektromagnetická přecitlivělost – „electromagnetic hypersensitivity“ (EHS) – syndrom aktivace žírných buněk jako u alergie
  • Informační působení – zahlcení, přetíženi, informační zmatení buněk, a i celého organismu
Poradna