Pestrý jídelníček je základ zdravého mikrobiomu

Základem zdravého mikrobiomu je pestrost. Zároveň však svou roli hraje fakt, jaké mikroorganismy a ve kterých místech se nacházejí.

Strava ovlivňuje střevní mikrobiom

Kvalitu našeho mikrobiomu ovlivňuje řada faktorů. Mezi ten nejzásadnější patří samozřejmě strava.

Střevní mikrobiom ovlivňuje kvalitu života

Prostředí střev je typické osídlením různými mikroorganismy. Jejich pestrost ovlivňuje kvalitu našeho bytí.

Borelie umí s člověkem manipulovat

Fakt, že je borelie na bakteriálním poli opravdu mistrem dokazuje i její schopnost nenápadně, ale vytrvale ovlivňovat své hostitele.

Klíště patří mezi přenašeče borelie

Ačkoli byla „objevena“ relativně nedávno, patří borelie mezi prastaré bakterie, které náš život mohou ovlivnit na velmi dlouhou dobu.

Poradna