Astrocyty jsou na glutamát citlivé

Činnost mozku ovlivňuje řada faktorů. Jedním z nich je i stav gliového systému, konkrétně astroglií. Ukažme si, jaký vliv může mít glutamát na naše zdraví.

Gliový systém je důležitý pro neurony

Gliové buňky jsou podpůrné buňky nervové soustavy, které mají za cíl zajistit vhodné prostředí pro práci neuronů.

Svalová tkáň je potřeba pro pohyb

Tkáně jsou soubory buněk, které plní určitou funkci. U svalové tkáně je základní funkcí pohyb, který vzniká díky schopnosti svalových buněk stahovat se.

Tekuté tkáně ovlivňují imunitu

Tekuté tkáně s krevními a imunitními buňkami jsou důležitou součástí našeho těla, o kterou bychom měli pravidelně pečovat. Podílí se totiž na imunitní ochraně a odvodu toxinů. Při jejich intoxikaci dochází k rozšíření toxinů do celého organismu.

Funkce krve a jejích složek

Mezi tekuté (trofické) tkáně patří tělní tekutiny jako krev, míza a tkáňový mok. Někdy jsou trofické tkáně zařazovány pod pojiva, protože se složením a funkcí podobají řídkým vláknitým pojivům.

Poradna