Klíště patří mezi přenašeče borelie

Ačkoli byla „objevena“ relativně nedávno, patří borelie mezi prastaré bakterie, které náš život mohou ovlivnit na velmi dlouhou dobu.

Imunitní systém by se měl soustředit i na vazby

Imunita může být narušena (ne)funkčností orgánů, ale také celou řadou toxinů, které spolu obvykle vzájemně spolupracují. Jaké infekce jsou nejčastější?

Co ovlivňuje komunikaci buněk?

Základem správně fungující imunity je komunikace mezi buňkami. Pokud je narušena, je tím ovlivněno i řízení imunitních reakcí.

Imunitní systém a jeho funkčnost

Imunita je jedním z nejpoužívanějších výrazů posledních dní. Uvědomujeme si ale plně, co opravdu tento výraz sám o sobě znamená?

Informační medicína se pojí s celostním přístupem ke zdraví

Více než dvacet let se zabývám informační medicínou. Co tento pojem pro mne znamená?

Poradna