Stín je něco, co nám nahání strach. Je to něco, co není vidět, co nás děsí. Člověk obvykle s tímto stínem, byť vlastním, nechce mít nic společného.

Každý si v sobě neseme černý pytel nevyřešených problémů, vlastností, stínů, které nám nahánějí strach ze sebe samých. Tyto stíny se často stávají příčinou nemocí.

Žena by si měla pečlivě vybrat porodnici a seznámit se s rutinními postupy. Nejlepší je najít si statistiku například na www.aperio.cz, kde je uvedeno vše podstatné...

Každé dítě je šikovné, každé má na něco talent, každé něčím vyniká. Otázkou je: mají dnešní děti dostatek prostoru se projevit?

O porodu byly napsány tisíce článků, odborných i populárně naučných knih, na internetu najdete stovky diskuzí na toto téma. 

Poradna