Imunitní systém a jeho funkčnost

Imunita je jedním z nejpoužívanějších výrazů posledních dní. Uvědomujeme si ale plně, co opravdu tento výraz sám o sobě znamená?

Informační medicína se pojí s celostním přístupem ke zdraví

Více než dvacet let se zabývám informační medicínou. Co tento pojem pro mne znamená?

Nervový systém se rozděluje na řadu podskupin

Nervový systém člověka je zásadní pro zpracování všech informací i řízení celého organismu.

Letošní zima je pro mne dlouhá, přestože to není nejdelší zima, kterou pamatuji. Je to dáno životními okolnostmi. Je dlouhá, protože se moc těším na jaro.

Nervové buňky se nazývají neurony

Neurony neboli nervové buňky jsou základní funkční jednotkou nervové tkáně. Jejich úkolem je zpracování informací.

Poradna