Velmi vážným důsledkem intenzifikace zemědělství a použití pesticidů je zničená půda a příroda. Bez jejího oživění však budeme umírat i my.

Jedy v potravinách

Je září. Období sklizně. Obrazně sklízíme to, co jsme zaseli. V přírodě tomu tak je. Protože téma považuji za důležité, věnuji sérii čtyř článků právě potravinám a toxinům v nich.

Problémy pokožky

Nejčastějším problémem kůže je její zánět, někdy nazývaný jako ekzém. Záněty mohou být ale různé – kůže je totiž citlivý orgán, ve kterém je soustředěno velké množství imunitních buněk.

Vliv pokožky

Zdravá kůže není důležitá jen pro náš dobrý pocit z toho, jak vypadáme, ale výrazně ovlivňuje naši imunitu, metabolismus i psychiku.

Imunokomplexy ovlivňují cévní systém

Cévnímu systému škodí nejen přímo mikroorganismy, jejich ložiska a toxiny, ale také jsou pro ně velmi ohrožující imunokomplexy, které se ukládají do endotelu.

Poradna