Informační medicína se pojí s celostním přístupem ke zdraví

Více než dvacet let se zabývám informační medicínou. Co tento pojem pro mne znamená?

Nervový systém se rozděluje na řadu podskupin

Nervový systém člověka je zásadní pro zpracování všech informací i řízení celého organismu.

Nervové buňky se nazývají neurony

Neurony neboli nervové buňky jsou základní funkční jednotkou nervové tkáně. Jejich úkolem je zpracování informací.

Astrocyty jsou na glutamát citlivé

Činnost mozku ovlivňuje řada faktorů. Jedním z nich je i stav gliového systému, konkrétně astroglií. Ukažme si, jaký vliv může mít glutamát na naše zdraví.

Gliový systém je důležitý pro neurony

Gliové buňky jsou podpůrné buňky nervové soustavy, které mají za cíl zajistit vhodné prostředí pro práci neuronů.

Poradna